Ingår i temat
Mest pynt vinner!
Läs senare

Flaggar för miljöarbetet

CertifieringEleverna lär sig att tänka i konkreta miljömål. Det är den stora vinsten med Sörgårdsskolans arbete för Grön flagg.

av Martin Röshammar
22 aug 2017
22 aug 2017

Rektor Eva Bergman tittar ut över skolgården. Där vajar den gröna flaggan som signalerar att Sörgårdsskolan i Mölndal har klarat årets miljömål.

När hon kom till skolan som ny rektor, 2010, med ett stort miljöengagemang, hade hon redan bra koll på Grön flagg-certifieringen. Snabbt fick hon med sig läraren Inger Stjernman som har hållit i arbetet sedan dess.

Grön flagg drivs av Håll Sverige rent och är en del av det internationella nätverket Eco-Schools. Tanken är att hjälpa lärare att väcka upptäckarglädje kring hållbarhetsfrågor hos eleverna.
– Grön flagg och arbetet med certifieringen stämmer väl överens med skolans styrdokument. Det handlar om hållbarhet och om att få en känsla för naturen, säger Eva Bergman.

Detta är Grön flagg

  • Grön flagg har nio teman: stad och samhälle, djur och natur, klimat och energi, hav och vatten, konsumtion och resurser, skräp och avfall, kemikalier och giftfri miljö, livsstil och hälsa samt global samverkan.
  • Alla teman innehåller de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska.
  • Varje skola ska skriva ner en plan för den ”resa” som man planerar. Där ska det kommande arbetet beskrivas utifrån tre utvecklingsområden som alla är kopplade till ett tema.

Vart tredje år sätter Sörgårdsskolan upp tre nya mål i sitt miljöarbete. Resultaten redovisas i en rapport som sedan ska godkännas av Håll Sverige rent. Mellan 2015 och 2017 har målen varit mindre matsvinn i matsalen, att få fler att gå eller cykla till skolan och att eleverna ska träna på att argumentera för en hållbar utveckling.

Bland tidigare målsättningar finns att elevkaféet skulle ha fler ekologiska produkter och att skolbespisningen skulle servera mer ekologisk och närproducerad mat. En väg dit var att de elever som ingick i Grön flagg-gruppen fick intervjua skolmatspersonalen och ansvariga i kommunen.
– Det vi eftersträvar är främst att eleverna på något sätt lär sig tänka i miljöhänseende. Att de lär sig tänka i konkreta mål, menar Eva Bergman.

Och Grön flagg bara en liten del av Sörgårdsskolans arbete med hållbar utveckling.
– Om man tittar på det pedagogiska uppdraget, som är det allra viktigaste för oss, är hållbar utveckling ett perspektiv för all undervisning och vi gjorde en genomlysning av detta i år. Alla lärare fick i uppdrag att beskriva hur de jobbar med hållbar utveckling, säger Eva Bergman.

Grön flagg passar bra in i helheten, menar hon, eftersom det är så ”hands on”. Men fler certifieringar efterlyser hon inte. Det görs redan så mycket kvalitetsarbete och utvärderingar. Skolan mäter kundnöjdhet och gör trygghetsenkäter, och förstås måluppfyllelsen. Det finns mycket att analysera och förbättra varje år.
– Dessutom är arbetsbelastningen hög för en rektor. Det gör att man inte kan sätta sig in i precis allt. Man måste prioritera, säger Eva Bergman.

Alla artiklar i temat Mest pynt vinner! (7)

ur Lärarförbundets Magasin