Läs senare

Fler ledare skapar lärande

Hur ska skolledare orka? I Storbritannien vinner en modell med fördelat ledarskap terräng. Inte bara lärare och annan personal utan även elever blir ledare. På köpet får skolan också bättre elevresultat.

26 maj 2010

Foto: Maja Kristin NylanderDagens utbildning i Storbritannien genomgår precis som överallt snabba förändringar, och så även inom ledarskapet. Pressen på skolorna att förbättra resultaten kommer troligtvis att hålla i sig de närmaste åren. Den största utmaningen just nu är att fylla begreppet ”hållbarhet” med innehåll. Hur kan hög standard på en skola behållas över tid, och hur kan man hålla liv i utvecklingsarbetet som sker? Det är i detta sammanhang som konceptet distribuerat ledarskap har slagit djupa rötter sedan några år tillbaka.
        Forskning har nämligen visat att skolor kan behålla innovations- och utvecklingslusten genom att bygga upp lärarnas, elevernas och övrig personals ledarskapskapacitet. Fler ska vara med och leda skolan och ledarskapet ska vara i eller så nära klassrummet som möjligt. Med andra ord – distribuerat ledarskap.
        Allt detta enligt The National College for Leadership of Schools and Children’s Services som utbildar och inspirerar rektorer i Storbritannien.
        Janet Wallace är före detta rektor med lång yrkeslivserfarenhet och som numera arbetar som ledarskapskonsult, bland annat för National College. Hon är en av landets främsta experter på distribuerat ledarskap och en stor förespråkare för modellen. För henne innebär den en stor tilltro till vad empowerment kan åstadkomma och vad som händer med människors kraft och vilja när de ges chansen att växa.
  – Distribuerat ledarskap berör skolans kultur och etos på djupet. Att fördela ledarskapet innebär att rektor ser alla på skolan som potentiella ledare, coachar dem som vill ta mer ansvar, och fördelar ledarskapet hellre efter situationen än efter utbildning och erfarenhet. Kapaciteten och resurserna finns inom organisationen, och kärnan är att få så många som möjligt att aktivt delta i förverkligandet av skolans vision.

Modellen är relativt ny i Storbritannien och kommer enligt Janet Wallace från USA och affärssektorn där. Den främsta anledningen till att många vill pröva ett nytt sätt att leda är att begreppet hållbarhet även måste gälla skolledarna själva. Utbildningssystemet står inför stora rekryteringar och att locka unga ledartalanger till skolan och 65 timmars arbetsvecka är inte helt lätt. Det är vad brittiska skolledare arbetar i genomsnitt enligt en OECD-rapport.
        Janet Wallace hävdar att den främsta missuppfattningen kring distribuerat ledarskap är att många tror att det handlar om att delegera. Det gör det inte.  Ordet innebär i stället att dela, eller ännu hellre fördela – som i distribuera.
  – Det kräver mod. Chefen måste verkligen kunna låta andra ta reellt ansvar, våga låta medarbetarna pröva och kanske misslyckas. Makt är som vi vet förföriskt, men ett distribuerat ledarskap förutsätter att du släpper taget om en del frågor, låter andra växa och utvecklas genom att lita till deras professionalitet och förmåga. Det är inget för kontrollfreaks.
        Men i själva verket – handlar det inte om att dumpa ansvar i knäet på andra, som kanske inte har så stor lust att ta det?
  ­– Nej, det gör det inte, genom att du ger dem det stöd de behöver på vägen. Det måste hela tiden finnas öppningar för en professionell dialog och medarbetarna måste få den reflektionstid och eventuella andra incitament de behöver. Självklart kommer man att stöta på motstånd hos en del som tycker att allt är bra som det alltid har varit. Men delar alla visionen om skolans och elevernas bästa och rektor verkligen tar ansvaret även när något blir fel, då brukar de flesta känna att de mognar och växer med sina nya uppdrag. Det handlar ju ytterst om att ge människor möjlighet till yrkes- och karriärutveckling, och det brukar de allra flesta uppskatta.
Och ledarskapet kan enligt Janet Wallace distribueras ända ner till elevnivå.
  – Eleverna kan och ska ta mycket ansvar och beslut – kring allt från lektions- och kursinnehåll till miljö och till att driva olika projekt, med stöd av personal förstås. Men ger man dem detta når man längre och djupare i lärandet; delaktighet ger högre betyg visar forskning, säger Janet Wallace övertygande.

Hennes påstående bygger på studier av bland andra Alma Harris, välrenommerad brittisk skolledarskapsforskare, som skrivit flera böcker om skolutveckling.
        Enligt Harris finns det två väldigt tungt vägande skäl att distribuera ledarskapet i en skola. Det första är att det finns en stark korrelation mellan goda skolresultat och ett sådant ledarskap. Det andra är att skolor i dag, åtminstone de lite större, är så pass komplexa organisationer att distribuerat ledarskap blir en konsekvens som måste uppstå. Det är helt enkelt omöjligt för EN enda person, eller bara några få, att styra och hantera en sådan komplexitet.

Läs mer:

Harris, A. (ed) Distributed School Leadership Netherlands, Springer Press

www.almaharris.co.uk/
www.janetwallaceconsulting.com/

 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com