Läs senare

Forskare: Rektors jobb är som en livbåt på drift

Att kommunala chefer har olika villkor och förutsättningar visste forskarna på förhand. Ändå blev de förvånade över att skillnaderna var så stora.

18 aug 2011

Inom ramen för forskningsprojektet Chefios har 550 kommunala chefer i fyra kommuner i Västsverige svarat på frågor om hur de upplever sin arbetssituation. I svaren framkommer att chefernas villkor varierar stort, från de som trivs bra och känner att de har goda förutsättningar att klara sitt uppdrag, till de som har en mycket krävande situation och uppvisar stressymptom.
Annika Härenstam är professor på institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och projektledare för Chefios. Hon konstaterar att en grupp chefer i undersökningen beskriver en så problematisk situation att deras jobb snarast är att betrakta som riskfyllt – vilket strider mot den vanliga uppfattningen om att chefsjobb har hög status.

– Man har inte tillräckligt med inflytande. För höga krav och för lite stöd.

Skolledare berörs av resultaten eftersom vissa av dem ingår i gruppen som redovisar sämst villkor. Annika Härenstam liknar många skolledares situation vid en livbåt på drift: en utlämnad skara med stöd från kollegorna i den lilla båten men långt från moderskeppet. Hon hoppas att bilderna från undersökningen kan väcka tankar och diskussioner om vilka förutsättningar cheferna har. Om man jämför olika kommunala verksamheter kanske fler chefer kan få rimliga villkor, resonerar hon.

– Att det är stor skillnad mellan förvaltningar visar att det finns en potential att förändra situationen och skapa goda villkor för fler!

En annan sak hon har sett är att personalomsättningen bland skolledare är hög. Också i det avseendet är chefernas villkor avgörande, anser hon.

– Det handlar inte om individerna, utan om att ge rätt förutsättningar. Det är ingen lösning att hitta en ny person att stoppa in, utan man måste ändra på organisationen. Det är en slutsats vi kan dra redan nu.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com