Läs senare

Forskaren: Det behövs tid till kollegialt lärande

av Björn Andersson
03 okt 2017
03 okt 2017
Matilda Wiklund.

Två forskare vid Örebro universitet följer projektet Det digitala lärandets möjligheter. En av dem är Matilda Wiklund, lektor i pedagogik. Hon berättar att ingen av skolorna fullt ut använder de möjligheter som tekniken medger. Det beror bland annat på tidsbrist samt att lärarna och rektorerna inte känner till alla funktioner.
– Jag har varit med i andra liknande projekt och det brukar ta två till tre år innan skolorna kommer i gång ordentligt, säger Matilda Wiklund.

En framgångsfaktor är att skolledarna är digitala föredömen. Matilda Wiklund ser ibland exempel på att rektorer och en del lärare har svårt att hantera tekniken.
– De skriver ut, scannar in, skriver under, lägger in. Det innebär att underlag går ut och in genom digitaliseringen och ibland blir papper. Även skolledarna behöver hitta ett effektivt sätt att använda de digitala verktyg som finns.

Ett syfte med projektet är just att se vad som händer när fem olika skolor får nya förutsättningar med ny teknik.
– Det yttersta målet är att eleverna får djupare kunskaper och större digital kompetens både i sin medborgarroll och sin kunskapsroll.

Matilda Wiklund tycker att det har gått bra att få personalgrupperna engagerade i projektet, även om inte alla vill vara med i förändringsprocesser.
– Man brukar räkna med tio procent och dem är det ingen större idé att lägga krut på.

Tid och stöd för kollegialt lärande, lyfts fram som viktigt från de deltagande skolorna.
– Enskilda lärare hittar appar, program och arbetsmetoder men sen önskar de forum där de kan dela med sig av detta.

Alla artiklar i temat Vägen till digital utveckling (8)

ur Lärarförbundets Magasin