Läs senare

Forskarhjälp ska minska stressen

AktuelltEtt forskarteam ska undersöka hur skolledare på bästa sätt kan förebygga psykisk ohälsa.
– Skolan behöver stöd i det här arbetet, säger Lydia Kwak, forskare vid Karolinska Institutet.

av Enikö Koch
21 Feb 2017
21 Feb 2017

Allt fler lärare blir sjuka av stress. Samtidigt har det kommit nya riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen och en ny föreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö. Nu ska en forskargrupp, under ledning av Lydia Kwak på Karolinska institutet, undersöka hur skolledare bäst kan stödjas i tillämpningen av riktlinjerna.

– Även om riktlinjerna finns så används de inte alltid. Vi kommer erbjuda metoder och stödstrategier och jämföra vad som är mest effektivt, säger Lydia Kwak.

Lydia Kwak leder forskningsprojektet där 18 skolor ingår.

Stödet ska utformas på två olika sätt, och tillämpas i 18 grundskolor som just nu rekryteras till studien. I några av skolorna ska enbart skolledningen få utbildning i hur riktlinjerna ska användas. I andra skolor ska utbildningen ske bredare, och olika personalgrupper ska tillsammans med forskarna arbeta fram metoder för tillämpning av riktlinjerna, anpassat till skolans egna förutsättningar.

Vill du vara med?

Vill du att din skola deltar i forskningsprojektet eller är du nyfiken på att läsa mer?

Grundskolor – inbjudan till forskningsprojekt

 

Senare ska skolorna jämföras för att se vilket sätt som fungerat bäst. Förhoppningen är att på längre sikt minska stress och få en bättre psykosocial arbetsmiljö på skolorna. Forskningsresultaten ska kunna vara till gagn för alla typer av skolor i det förebyggande arbetet framöver.

– Skolan är en viktig arena, för det finns stora problem där. Och de behöver stöd.

Fram tills forskningsresultaten är klara, rekommenderar Lyda Kwak skolledare att läsa riktlinjerna som finns, och starta upp en grupp för att diskutera och kartlägga vad som orsakar hög arbetsbelastning, vilka risker som finns.

– Det är bra att först se hur man jobbar jämfört med det som rekommenderas. Det behövs en plan, tid och resurser för att arbeta med det här.

Nya riktlinjer

  • ”Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen” togs fram 2015 av Företagshälsans riktlinjegrupp under ledning av Karolinska Institutet.
  • Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket för reglering av organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla sista mars 2016.

ur Lärarförbundets Magasin