Läs senare

Regeringen: Förskolechefer ska ha lång rektorsutbildning

AktuelltFörskolechefer ska kallas rektorer och genomgå en lika omfattande befattningsutbildning som sina kollegor i skolan. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss.

av Per Hagström
06 mar 2018
06 mar 2018

Statliga utredaren Björn Åstrands förslag om en kortare befattningsutbildning på 7,5 högskolepoäng för förskolechefer fick massiv kritik av remissinstanserna. Många menade att kravet var för lågt satt och regeringen verkar ha lyssnat på kritiken. I lagrådsremissen föreslås en obligatoriska utbildning om 30 högskolepoäng, vilket motsvarar kravet för rektorer i skolan. Det är ett besked som glädjer Carola Wedholm, förskolechef och andre vice ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

– Jag är jättenöjd. Vi har varit kritiska ända sedan förslaget kom om en kort utbildning på 7,5 poäng. Nu kan vi få en likvärdig befattningsutbildning i hela skolsystemet, säger hon.

Utredaren Björn Åstrand tror att små förskolor kommer att få svårt att avsätta mycket tid för utbildning av sina skolledare. Men regeringen tycker att det argumentet väger lätt jämfört med nyttan av en gedigen utbildning. Carola Wedholm håller med.

– Oavsett storleken på organisationen så måste varje huvudmans mål vara att ge sina skolledare en adekvat utbildning för verksamheten.

När det gäller titeln förskolechef är regeringen enig med utredaren om att den har spelat ut sin roll. Skolledare i alla skolformer ska benämnas rektor för att betona vikten av varje del i utbildningssystemet, enligt lagrådsremissen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i juli 2019. Kravet på befattningsutbildning kommer inte att gälla dem som redan arbetar som förskolechefer. Den långa rektorsutbildningen är redan i dag öppen för förskolechefer även om den inte är obligatorisk för dem. Omkring 20 procent av de anställda förskolecheferna har gått den.

ur Lärarförbundets Magasin