Läs senare

Förskolechefer slår rekord i personalansvar

StressSkolledare med många underställda riskerar att bli stressade ”containrar för frustration”. Värst är det för de kommunala förskolecheferna.

av Per Hagström
28 mar 2017
28 mar 2017
Källa: Lärarförbundets enkät till skolledare som gick ut till närmare 1 400 medlemmar. Svarsfrekvensen var 81 procent. Privata rektorer saknas eftersom svarsunderlaget var för litet.
Illustration: Anna Olsson

Hur många medarbetare har du personalansvar för? Lärarförbundet ställde nyligen frågan till skolledare inom förbundet. Det visade sig att kommunala rektorer har stora personalgrupper att hålla koll på. Hela 66 procent uppgav att de har personalansvar för fler än 30 medarbetare. Men faktum är att andelen var ännu högre bland kommunala förskolechefer. Där hade 74 procent mer än 30 medarbetare. Det förvånade Lars Svensson, Lärarförbundets expert på skolledares villkor.
– Jag trodde att antalet medarbetare per chef skulle vara störst i skolan, säger han.

En möjlig förklaring är att rektorer i högre grad delar sitt personalansvar med biträdande rektorer.
– Vad jag kan se bland våra medlemmar är titeln biträdande förskolechef inte lika vanlig, säger Lars Svensson.

Samtidigt som chefer i kommunal verksamhet översvämmas av medarbetare har förskolechefer i fristående verksamhet mer behändiga team. Få av dem har personalansvar för fler än 10 medarbetare. En viktig förklaring är förstås att många fristående förskolor är små. Men det kan också handla om att förskolecheferna där har en mer avgränsad chefsroll, enligt Lars Svensson.

Linda Corin.

– Vissa leder bara den pedagogiska personalen medan ansvaret för städare och kökspersonal ligger på huvudmannen, till exempel ett föräldrakooperativ.

När det gäller rektorer i friskolor har Lärarförbundet ingen tillförlitlig statistik om antal medarbetare eftersom förbundets enkät inte omfattade tillräckligt många i den gruppen.

Vad har det då för betydelse hur många medarbetare en chef basar över? Inom forskningen talar man om breda och smala kontrollspann. Och breda kontrollspann, det vill säga många underställda, kan få negativa effekter för chefen. Det säger forskaren Linda Corin på Institutet för stressmedicin vid Västra Götalandsregionen. Hon har fokuserat på kommunala chefer i sin forskning.
– Chefer med många medarbetare jobbar över i högre grad, tar oftare med sig jobb hem och upplever att arbetet går ut över privatlivet.

Källa: Rapporten Chefer i välfärdens tjänst från fackförbundet Vision.

De löper också större risk att förvandlas till ”containrar” för personalens frustration, som Linda Corin uttrycker det.
– De känner sig mer nedtyngda av sina medarbetares problem än chefer med smala kontrollspann.

En tredje effekt är att chefer med många medarbetare upplever större slitningar mellan olika arbetsuppgifter.
– De har svårare att uppfylla alla delar i chefsjobbet, till exempel att klara både det strategiska arbetet och administrationen.

En genomsnittlig chef på svensk arbetsmarknad har personalansvar för 16 medarbetare, visar statistik från fackförbundet Vision. Men det kan variera stort mellan olika branscher. Inom finans och försäkring ligger snittet på 8 medarbetare medan de som jobbar inom vård och omsorg har ansvar för 30. Utbildningssektorn ligger högt med ett genomsnittligt kontrollspann på 27 medarbetare per chef.

Lärarförbundet Skolledare tycker att huvudmännen ska ha som riktlinje att skolledarna i genomsnitt ansvarar för 20 medarbetare. Det skulle fortfarande vara över medel på arbetsmarknaden men Lars Svensson på Lärarförbundet tycker att man måste vara realistisk.
– Vi har velat sätta ett mål som går att uppnå relativt snart, säger han.

Hur många är för många?

Brett kontrollspann är olämpligt när:

  • Chefen har många andra arbets­uppgifter utöver att leda medarbetarna.
  • Medarbetarna har komplexa och ­föränderliga arbetsuppgifter.
  • Verksamheten är geografiskt utspridd.
  • Organisationen är föränderlig.
  • Det finns behov av att noga följa, ­samordna eller övervaka arbetet.

Källa: Rapporten Chefer i välfärdens tjänst från fackförbundet Vision.

Man kan fråga sig varför skolledare har så många fler underställda än chefer i andra verksamheter. Lämpar sig skola och förskola särskilt väl för stora kontrollspann? Är det mindre utmanande att leda pedagoger än till exempel civilingenjörer eller fastighetsskötare?

Nej, inte enligt forskaren Linda Corin. Tvärtom tycker hon att breda kontrollspann passar särskilt illa inom skola och förskola eftersom det är komplexa verksamheter. Breda kontrollspann fungerar bäst i organisationer som ägnar sig åt rutinbetonad massproduktion, enligt henne.

Linda Corin och hennes forskarkollegor har också försökt hitta förklaringar till den stora omsättningen på chefer inom skola, vård och omsorg. Och när de har intervjuat avhoppade chefer har breda kontrollspann dykt upp som bidragande orsak till många avhopp.
– Cheferna har också sagt att ett rimligt antal medarbetare är en avgörande faktor när de söker nytt jobb, berättar Linda Corin.

Hon märker ett ökat intresse för chefers kontrollspann och hon ser exempel på arbetsgivare som försöker hitta lösningar på problemet. Det kan handla om att splittra enheter eller att tillsätta biträdande chefer.
– Andra jobbar med att ge chefen mer stöd, till exempel hjälp med administration eller rekrytering.

Alla artiklar i temat Hur mycket tål en chef? (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com