Läs senare

Förskoleklassen svår för vissa barn

AktuelltLärare och skolledare varnar för att barn kommit i kläm när förskoleklassen blivit obligatorisk – de barn som mått bra av att få komma direkt till särskolan.

av Emilie Stendahl
25 jan 2019
25 jan 2019
Barn som ska gå i särskolan kan fara illa i en vanlig förskoleklass, varnar skolledare och lärare.
Foto: Colourbox

Förskoleklassen blev obligatorisk för landets sexåringar i höstas. Men särskolan har ingen förskoleklass. Det har lett till att barn med stora behov hamnat i klasser med uppåt 28 elever.

En lärare sammanfattar vardagen för en elev så här: Klassen är stor och eftersom det saknas extra rum kan eleven inte gå undan. Efter skolan är eleven på fritids med cirka 60 barn och flera pedagoger.

Kraven på eleven, som saknar språk, är orimliga, anser läraren och föreslår att för­skoleklassen blir obligatorisk även i särskolan.

När alla ska hitta en egen lösning offras både elever och ­personal längs vägen.

En skolledare som arbetar i en annan kommun har liknande funderingar.

– Vi har elever som kommer från en träningsförskola med grupper om cirka fyra barn och som förväntas gå i sär­skoleklass med ungefär sex elever när de börjar ettan. Men just nu går de i en förskoleklass med 28 elever.

Extra personal i klassen räcker inte, anser skolledaren.

– Det blir väldigt svårt för de här barnen att lyckas. De hamnar i ett utsatt läge där de misslyckas inför öppen ridå.

Skolledaren efterlyser också en förskoleklass i särskolan.

I andra kommuner finns ­exempel på att obligatoriet tolkats annorlunda – ibland tycks man tvärtom utgå från att sexåringarna ska gå kvar i förskolan. Eller så tas de emot i grundsärskolan direkt.

Att det varierar så är problematiskt, anser skolledaren.

– När varje kommun och enhet ska hitta en egen lösning offras både elever och personal längs vägen. Jag önskar att det kommer nationella riktlinjer som är tydligare för skolor, kommuner och vårdnads­havare.

Mikael Ejerblom, enhetschef på Skolverket, känner till att lagstiftningen kring obligatoriet väckt huvudbry. Såväl föräldrar som huvudmän har hört av sig med frågor.

Är lagen för vag?

– Jag kan inte se att lagstiftningen är fel. Vi försöker vara tydliga med vad som gäller. De barn som man tror ska gå i grundsärskolan har möjlighet att gå kvar i förskolan ett år. Det bestämmer föräldrarna.

Han betonar vikten av att det görs en god överlämning från förskolan inför skolstart, och hoppas att de nya allmänna råden för mottagande i grundsärskolan ska hjälpa.

– Om frågan väcks redan i förskolan om att ett barn i framtiden kan komma att tillhöra grundsärskolans målgrupp behöver förskolechefen, efter samråd med barnets vårdnadshavare, säkerställa att kommunen är informerad. Det är också viktigt att informationen delges den förskoleklass där barnet ska gå, säger Mikael Ejerblom.

I statsbudgeten föreslår ­Moderaterna och Kristdemokraterna att grundskolan ­ska bli tioårig innan mandatperioden är över.

Vad händer med särskolan om förslaget blir verklighet? Blir den också bli tioårig?

– Frågan om särskolan måste självfallet ingå i utredningen kring den tioåriga grundskolan och den bör inte föregås i detalj. Viktigt är dock att flexibiliteten kring särskolan består, säger Erik Bengtzboe, ­Moderaternas skolpolitiske ­talesman.

Fotnot:

Läraren och skolledaren i artikeln har gjorts anonyma för att barnen inte ska kunna identifieras.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com