Läs senare

Förstelärarna knappar in – nu kräver skolledare påslag

På flera håll runt om i landet har förstelärare gått om skolledare i lön. I Örnsköldsvik har rektorer och förskolechefer enats i ett gemensamt krav. De vill ha ett påslag med 5 000 kronor.

26 mar 2015

Bild: Emilie Stendahl.Inför årets lönerevision yrkade skolledarna i Örnsköldsvik på 5 000 kronor mer i månaden för samtliga 46 rektorer och förskolechefer i kommunen. Både Lärarförbundet Skolledare och Skolledarförbundet står bakom kravet, och ett av argumenten är att förstelärare knappat in eller rentav gått om många skolledare i lön, trots att de vare sig har budget–, arbetsmiljö- eller personalansvar.
Till exempel tjänar 32 av ­förstelärarna i Örnsköldsvik i dag mer än den lägst betalda rektorn och flera förskole­chefer tjänar ännu mindre. Bara fyra skolledare tjänar mer än den bäst betalde försteläraren. Medellönen för de 46 skolledarna i kommunen är 40 967. Förstelärarna tjänar i snitt 37 359 kronor.

 

Ett annat argument handlar om att skolledarna i kommunen förra året fick ett mindre procentuellt påslag än lärarna, trots att arbetsbelastningen snarast har ökat.

– Vi hänvisar till förra lönerevisionen och till kommunens lönepolitiska program där det står att lönen ska bestå av en befattningsdel, en individuell del och en marknadsdel. Om skillnaden i lön minskar jämfört med förstelärarna ger man inte oss en befattningl­ön, säger Ulla Skoglund, ombud för Lärarförbundet Skolledare.

 

Men trots deras tydliga argumentation blev utdelningen mager. Skolledarna i Örnsköldsvik får 4,4 procents löneförhöjning i år, vilket är aningen mer än lärarnas 4,2 procent.

– Vi måste fortsätta att jobba med frågan, tänka strategiskt kring vilka vi behöver prata med för att få gehör, säger Ulla Skoglund.

Hon beskriver att många kollegor är irriterade, och att vissa funderar på om de ska fortsätta som skolledare.

– En del har sökt tjänst som förstelärare för att markera. Om ens drivkraft varit att man vill utveckla skolan finns det möjligheter att göra det som förstelärare nu.

 

Hur ska man kunna rekrytera de bästa till att bli skolledare är en annan fråga som aktualiseras i och med att förstelärare närmar sig eller går om skolledare i lön. Det behöver huvudmannen en strategi för, anser Ulla Skoglund.

– Ja, visst är det så att staten har bestämt att satsa på förstelärare. Men vad blir konsekvenserna? Det måste man förhålla sig till i kommunerna.

62

kommuner satsade särskilt på att höja skolledares löner under 2014, enligt Lärarnas tidnings löneundersökning.

ur Lärarförbundets Magasin