Ingår i temat
Karriär
Läs senare

Försterektorn vill ge stöd i känsliga frågor

KarriärVallentuna fortsätter satsningen på försterektorer. Uppdragen blir färre men tydligare. Elisabet Lotfi hoppas få chansen att ge sina kollegor mer stöd i känsliga frågor.

20 maj 2019
Foto: Marc Femenia

Det ett år långa försöket gav mersmak. Nu har barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna fattat beslut om att gå vidare med satsningen på försterektorer.

– Från att bara ha jobbat lokalt på min egen skola fick jag ett uppdrag, där jag kunde påverka skolutvecklingen i hela kommunen, säger Elisabet Lotfi, en av de tiotalet skolledare från både kommunala och fristående skolor som förra läsåret arbetade som försterektor tio procent av sin arbetstid.

Utvärderingen av försöket visar att allt försterektorerna hoppats göra inte hunnits med. Uppdragen behöver bli tydligare och kräver mer tid. När försöket tas upp igen i höst kommer antalet försterektorstjänster sannolikt att bantas, samtidigt som den tid rektorerna kan använda för uppdragen utökas.

Hur vill du se en fortsättning?

– Vi hade tankar om att gå in och ge kollegialt stöd till övriga rektorer i känsliga frågor, eller när knepiga situationer uppstår. Det hann vi inte utveckla alls och det skulle vara intressant att gå vidare med, säger Elisabet Lotfi.

Tillsammans med en kollega har hon lett en grupp förstelärare som hjälpt till med skolutveckling i hela kommunen – ett exempel på breda uppdrag som kommunen valt att kalla globala. Just det är ett treårigt projekt och därför har hon kunnat fortsätta arbetet.

Varför kallar ni uppdragen globala?

– Det pågår lokala projekt i alla skolor. Då har vi frågat oss hur vi kan arbeta mer gemensamt för att utnyttja styrkorna så att alla skolor kan ta del av dem. Uppdragen mot alla skolor kallar vi globala.

I en modell med försterektorer som har olika specialkompetens och uppdrag riktade mot alla skolor, kan man rikta resurserna mer. Den som till exempel är särskilt erfaren och bra på personalärenden kan skapa trygghet för en mindre erfaren kollega, framhåller Elisabet Lotfi.

Kommunens utbildningschef Henrik Lennermark pekar på att uppdraget som försterektor har två perspektiv. Dels den politiska ambitionen att göra Vallentuna till en bättre skolkommun, dels att stärka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare i en tid av brist på både skolledare och lärare.

– För tre år sedan hade vi fem sökande på en annons där vi sökte skolledare. Nu har vi just annonserat om biträdande rektorer och fått nittio sökande, säger han som exempel på att insatserna börjar ge resultat.

Det fortsatta beredningsarbetet ska nu visa vilka uppdrag de nya försterektorerna får – tjänsterna ska sökas på nytt – och vilka former de får.

Bland annat ska man bestämma om modellen ska permanentas eller om arbetet även i fortsättningen ska ske i projektform.

– Nytt är att karriärtjänsten också kommer att omfatta rektorer i förskolan. Men det är inte säkert att det finns uppdrag som försterektor i förskolan redan i höst, säger Henrik Lennermark.

Alla artiklar i temat Karriär (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com