Läs senare

Frågor där svaren inte är självklara

av Håkan Söderberg
15 mar 2019
15 mar 2019
Håkan Söderberg, chefredaktör för Chef & Ledarskap.

Vårt tema i detta nummer är Hemmasittare. Sedan den 1 juli ifjol är det rektorns ansvar, att snabbt utreda när elever är borta mycket från skolan. Våra reportrar Sara Djurberg och Sten Feldreich har gjort en gedigen genomgång av frågan om hemmasittarna.

Läs den intressanta teoritexten kring bakgrund och nuläge. Orsakerna till att elever bli hemmasittare varierar kraftigt men att främja närvaro tycks vara den allra viktigaste faktorn att ha i sikte.

Läs om Marie Glad som skrivit två böcker om hemmasittare. Sedan i höstas är hon själv rektor på Sunnerbyskolan i Nynäshamn, där hon för första gången har möjlighet att tillämpa sin egen arbets­metod som skolledare.

Läs om rektorn som fick tänka om när hans egen son blev hemmasittare och om Matilda som återkommit till skolan efter att ha suttit hemma.

Kanske är det som så ofta den gyllene medelvägen som är den rätta?

I övrigt finns en del att fundera nu när den nya regeringen presenterat sitt 73-punktsprogram. Här finns också frågor där svaren inte alltid är självklara. Ett föreslaget mobilförbud i skolan väckt stor uppmärksamhet.

Det kan tyckas självklart att man inte ska sitta på lektioner med mobiler men idag är det många skolor som använder mobilerna i lärande syfte på olika sätt.

Från politiken och många andra ropas högt om digitalisering, vi måste bli bäst i världen på digitalisering. Men vad innebär egentligen det?

Rektor Kerstin Larsson på Kunskapsskolan årskurs 4–9 med 600 elever i Uppsala gjorde dock slag i saken och införde mobilförbud. Hon är positiv, läs varför här.

Lite påminner frågan om mobilförbud om debatten kring ordning och reda i skolan i allmänhet. Ofta talas det om att framtidens arbetskraft måste vara flexibel, att du som arbetstagare hela arbetslivet måste vara beredd att lära nytt i de snabba förändringarnas tid.

Samtidigt i politiken förespråkas ofta återkomst till katederundervisning, kunskapsinhämtning på gammalt manér med en ämneskunnig lärare som enväldig kung/drottning i klassrummet.

Förskolan är ett annat område som diskuteras. Den 1 juli i år träder revideringarna av förskolans läroplan i kraft. Ordet undervisning skrivs för första gången skrivs in i läroplanen. Läs vårt reportage från Malmö där Lars Norlin, förskolechef för fem förskolor, välkomnar utvecklingen.

Rätt eller fel har jag inte kompetens nog att avgöra på något av de områden jag beskrivit här.

Kanske är det som så ofta den gyllene medelvägen, eller ”lagomlinjen” som är den rätta?

Motsättningarna när framtiden diskuteras och vilka åtgärder som ska vidtas är i vilket fall mycket spännande. Kan det vara så att här finns en klyfta mellan politiken och professionen?

Debattens vågor lär fortsätta att gå höga. Som vanligt har skolledarna en avgörande roll i de förändringar som gäller skolan.

Ha en bra läsning.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com