Ingår i temat
Inspektion
Läs senare

Framtidens inspektion är här

InspektionInspektion 2018 är i gång. Nu ska kvaliteten i undervisningen granskas och skolorna få mer återkoppling. Chef & Ledarskap följer med på framtidens inspektion.

av Enikö Koch
28 nov 2017
28 nov 2017
Kristine Brosjö och Lars Thornberg besöker Myrängs­skolan som ingår i pilot­projektet Inspektion 2018. Foto: Anders G Warne

Två skolinspektörer kliver av bussen utanför Myrängsskolan i Huddinge. Klockan är 07.50 och morgonsolen skiner på Lars Thornbergs gråa rock när han går över skolgården bredvid kollegan Kristine Brosjö. I två dagar ska de inspektera den här lågstadieskolan som en del i pilotprojektet Inspektion 2018. Den nya inspektionsmodellen, som är inriktad på kvalitetsgranskning, testas nu på 40 skolor runt om i landet.

Det kändes roligt att få vara en del av pilotprojektet.

Rektor Åsa Bauermeister sitter på sitt rum med en kopp kaffe i handen. Skolan är redo att ta emot inspektionen, men det har tagit tid och kraft att förbereda sig, berättar hon.
– Det är klart att det är en press. Jag välkomnar granskning och tänker att det blir en positiv bekräftelse för verksamheten. Men visst stör det också. Det tar ju upp så stor del av personalens tid och vi är en liten verksamhet så vi har fått lägga om schemat en del.

Myrängsskolan har 24 anställda och är en del av Pysslingen skolor som ägs av Academedia. Åsa Bauermeister har varit rektor i sex år och det är tredje inspektionen för hennes del. Den senaste regelbundna tillsynen gjordes för bara ett år sedan. Nu har Myrängsskolan valts ut slumpmässigt i en grupp av välfungerande skolor. Åsa Bauermeister har i förväg fått information om den nya granskningsmodellen på ett möte med Skolinspektionen.
– De var sakliga, tydliga och öppnade upp för oss att ställa frågor. Min upplevelse var att det kändes som ett spännande upplägg och roligt att få vara en del av pilotprojektet.

God morgon. Nu har inspektörerna Kristine Brosjö och Lars Thornberg kommit fram till Myrängsskolan. Snart är det dags för första klassrumsobservationen. Foto: Anders G Warne

Hon funderar ett tag på skillnaden på förberedelserna jämfört med tidigare:
– Det känns som om svaren från mig på inspektionsfrågorna är mer omfattande den här gången.

Lars Thornberg är både inspektör under dagen och den som projektleder Inspektion 2018. Han har lagt upp planerna, kommer att läsa nästan alla inspektionsbeslut för att säkerställa att de blir tillräckligt enhetliga och sätta ramarna för den utvärdering som ska vara klar om några månader.

Vad går då det nya inspektionssättet ut på? Kvalitetsgranskningen skiljer sig en hel del från den regelbundna tillsynen. I stället för att bara checka av minimikravet på laguppfyllelse ska inspektörerna nu bilda sig en uppfattning om verksamhetens kvalitet inom fyra områden: undervisningen, rektors ledarskap, trygghet och studiero samt betyg och bedömning.

Inspektörerna ska bedöma dessa fyra områden i olika nivåer – från ”God kvalitet” till ”Ett utvecklingsarbete är nödvändigt”.

I praktiken hamnar inspektörernas fokus mer på att beskriva framgångsfaktorer, än kontroll av regeluppfyllelse. Andra typer av frågor ställs i intervjuer med lärare och rektor. Tidigare, i tillsynen, kunde Skolinspektionen stanna vid att konstatera att eleverna får ett visst inflytande över utbildningen. Nu, i kvalitetsgranskningen, undersöks i stället om elever utövar sitt inflytande, huruvida det är strukturerat och genomsyrar hela skolans arbete.

Rektor Åsa Baumeister har haft bråda dagar med förberedelser inför inspektionens besök. Nu är det fullt fokus på att matcha schema och tider så att inspektörerna får det underlag som behövs. Foto: Anders G Warne

Ett annat exempel handlar om kompetensutveckling för personalen. I tillsynen kontrolleras att det finns en behovsstyrd kompetensutveckling. I kvalitetsgranskningen undersöks också på vilket sätt den är individualiserad, och om den bygger på en kontinuerlig kartläggning av rektor. Rektors analys ska i sin tur bygga på lektionsobservationer och deltagande i pedagogiska diskussioner, förklarar Lars Thornberg.
– Det är förstås en utmaning och det blir intressant att se hur det fungerar. Men vi har även tidigare haft ett öga på hela verksamheten, skillnaden är att vi nu kan beskriva delar i beslutet som vi inte kunnat förut, säger han.

Inspektörerna kliver in på skolan och Åsa Bauermeister går för att möta dem i korridoren. Hon visar dem till ett avskilt rum som de kommer att ha till sitt förfogande under två dagar. I korridorerna står många barn – nyfikna, undrande, vissa lite fnissande.
– Det är de där inspektörerna, viskar ett barn till ett annat.

En stund senare kallas berörda lärare till ett informationsmöte i matsalen. Efter att inspektörerna berättat om den nya modellen kommer flera frågor från lärarna, bland annat om det blir ett formellt beslut även efter den här inspektionen. Blir det offentligt?
– Ja, det blir det, svarar Lars Thornberg, det blir faktiskt två olika beslut, eftersom vi nu testar att köra två typer av inspektioner parallellt.

På 20 skolor i pilotprojektet kombineras nämligen den ”gamla” regelbundna tillsynsmodellen med den nya kvalitetsgranskningen, för att se om dessa går att genomföra vid samma tillfälle. På 20 skolor genomförs enbart den nya kvalitetsgranskningen. Möjligtvis kan båda modellerna fungera parallellt med varandra i framtiden, beroende på vad utvärderingen visar. I de fall där skolorna har stora brister kan dagens tillsynsmodell vara nödvändig som komplement, med de skarpa verktyg som är kopplade till den. Men i de fall en skola redan lever upp till lagens krav, kan det passa bättre med enbart den kvalitetsgranskande inspektionsmetoden, förklarar Lars Thornberg.
– Frågan är hur vi gör mest nytta på varje ställe. Vi ser att det kan finnas olika behov i olika skolor.

Lunchpausen ger en stunds möjlighet för inspektörerna att stämma av med varandra. Foto: Anders G Warne

På Myrängsskolan ställer inspektörerna alltså formaliafrågor, samtidigt som de mitt under en intervju kan växla spår till frågor som rör kvalitetskriterier. Hur detta går att kombinera under en tvådagarsinspektion kommer de att diskutera i efterhand.
– Vi får se om tiden räcker till och hur vi annars kan avgränsa det, säger Lars Thornberg.

Inspektörerna följer med var sin lärare in i ett klassrum och dörren stängs, där vill de inte bli störda. När vi ses igen i Myrängsskolans korridorer följande dag, har flera klassrumsobservationer genomförts och både elever och lärare har intervjuats. Nu står elevhälsan på tur och biträdande rektor, som ansvarar för trygghetsarbetet, har kommit in från sin föräldraledighet tillsammans med sitt lilla barn. Rektor får vara barnvakt en stund.
– Lite rörigt blir det allt på en liten skola när inspektionen kommer, säger Åsa Bauermeister med ett leende, medan hon rullar barnvagnen framför sig i korridoren.

Hon är själv redo för att snart bli intervjuad och har också hunnit fundera lite kring den nya inspektionsmodellen.
– Jag undrar hur de ska lyckas. Jag har ju lite svårt att se hur de kan göra en formativ bedömning på så kort tid som två dagar. Man måste ha en djupare förståelse för att kunna bedöma kvaliteten i verksamhet, tänker jag. Men jag hoppas att de hittar former för att göra det.

Åsa Bauermeister är mån om sitt mandat att själv leda och forma sin verksamhet, även om hon vet att den måste leva upp till både huvudmannens, Academedias, och statens olika kvalitets- och lagkrav. För att kunna bedöma kvalitet menar hon att Skolinspektionen antagligen behöver mer tid på plats och också inspektörer med gedigen kompetens.
– Jag har ju ett friutrymme att jobba utifrån, och då måste de också förstå det arbetssättet. Det krävs mer än ett par klassrumsobservationer för det, tror jag.

Kristine Brosjö observerar en lektion. Det gäller att störa verksamheten så lite som möjligt, därför är det bara en inspektör i ett klassrum åt gången. Foto: Anders G Warne

Så blir det dags för inspektionens avslutande intervju, Åsa Bauermeister står på tur. I två timmar sitter hon med inspektörerna som nu ska ha hunnit få en bild av både laguppfyllelse och kvalitet. När intervjun är över och Åsa Bauermeister får pusta ut på sitt rum igen är hon märkbart lättad och glad. Hon verkar också ha fått lite mer tilltro till den nya inspektionsmodellen.
– Oj, det var ett omfattande samtal! Det är ju så mycket att prata om.

Om ett tag kommer hon själv, liksom en stor andel av de rektorer och huvudmän som får besök inom ramen för Inspektion 2018, att utvärdera modellen.
– Bara Skolinspektionen får tillräckligt med resurser att förverkliga den, så att alla inspektörer får kompetensutveckling exempelvis, tror jag att det kan bli bra.

Om inspektörerna ger input som leder till ytterligare verksamhetsutveckling återstår att se, men Åsa Bauermeister ser fram emot fortsättningen.
– Det ska bli intressant att se vilken bedömning de gör när de skickar sina beslut och återkoppling om några veckor.

Inspektörerna är också färdiga att avsluta veckan, men de sätter sig först för att sammanfatta sina intryck i sitt lilla rum på Myrängsskolan. Det är fortfarande en timme kvar tills bussen går.
– Det har gått bra, säger Kristine Brosjö. Det känns som att vi kommer åt sådant som vi inte skulle ha gjort på den vanliga tillsynen.

Lars Thornberg håller med:
– Både skolan och vi lägger ju mycket tid på det här, och då känns det bra att också få ge mer tillbaka. Det kan ju finnas saker att utveckla, även om allt redan fungerar tillfredsställande.

Detta är Inspektion 2018

  • Skolinspektionen testar en ny modell för regelbunden kvalitetsgranskning på 40 skolor. Skolorna väljs ut i tre kategorier, beroende på vilken bedömning de fått utifrån en analys av olika parametrar som görs av Skolinspektionen.
  • Den nya modellen med regelbunden kvalitetsgranskning kommer att starta hösten 2018. Ett alternativ till den är en inspektionsmodell där båda inspektionssätten görs parallellt på samma skola, eller kan väljas utifrån skolornas behov.
  • Till sin hjälp har inspektörerna ett bedömningsstöd med kvalitetskriterier grundade på bland annat skollagen, Skolverkets allmänna råd och forskning.

Alla artiklar i temat Inspektion (8)

ur Lärarförbundets Magasin