Läs senare

Funktion och innehåll viktigast i nybygget

av Örjan Björklund
30 Nov 2018
30 Nov 2018
Örjan Björklund, chefredaktör

Vi planerade att bygga till fritidshuset. Vi tyckte att vi behövde mer sovutrymmen, mer plats att umgås, mer förvaringsutrymmen och mer av nästan allting. Efter att ha konstaterat denna vår upplevda utrymmes­brist hamnade vi snabbt i diskussioner om vad som är snyggt, om form, färg, tak, fönster och allt annat som man lätt kan tillbringa otaliga timmar med att googla runt på.

Så höll vi på ända till en vän på besök frågade: Måste ni verkligen bygga ut? Behövs det så mycket sovplatser? Vilken funktion saknar ni, vad är det ni tycker om att göra som ni inte kan göra i det som finns nu?

Vi stirrade på varandra. Tja … Jo. Eller?

Där vi snabbt gått till att fokusera på yta och form satte hon fingret på något vi glömt – innehåll.

Det är förstås de avgörande frågorna alla de som drömmer om att bygga nytt borde börja med att ställa sig. Vad ska vi ha det nya till? Vad ska vi göra där? Vad är det vi vill uppnå mer än större yta?

I skolans värld är behovet av nya lokaler stort. Över 1 000 skolor och förskolor måste byggas de närmaste åren runt om i landet. Anledningen är enkel – allt fler barn behöver plats och många gamla lokaler är på fallrepet.

Vad ska vi ha det nya till? Vad ska vi göra där?

Men innehållet är en helt annat sak. Hur bygger man en förskola eller skola som är anpassad till modern pedagogik, som genom sin utformning stödjer och ger förutsättningar för de sätt att lära ut som används i dag?

Och om man nu hör till de skolledare som ska få vara med och bygga nytt, hur kan man se till att komma med i planeringen så att ens behov och önskningar kommer med i processen innan det är försent?

Det är några frågor som vi tar upp i temat Bygga nytt i detta nummer av Chef & Ledarskap, där vi besökt ett antal mer eller mindre lyckade exempel på nybyggda skolor. Här kan du läsa om förskolan i Umeå med stora ateljéer och genomtänkta byggnadsdetaljer, men alldeles för små personalutrymmen. Eller om Södertäljes visioner om öppna rum, som slutade med att man blev tvungen att bygga upp väggar.

Vi hoppas att temat ska ge dig tips och inspiration även om inte just du hör till de lyckliga (?) skolledare som får vara med om att se en ny skola växa fram och flytta in i alldeles nybyggda lokaler. För nog är det spännande och roligt att få vara med om att skapa nya lokaler, men det innebär förstås en hel del extra arbetsuppgifter.

Men även du som inte har några större behov av att bygga om eller nytt kan i detta tema förhoppningsvis hitta inspiration till hur verksamheten kan utvecklas inom de väggar och ramar som redan finns.

Vi planerar fortfarande att bygga till fritids­huset. Kanske blir det nästa höst. Men nu har vi fått fokus på rätt saker – funktion och innehåll, i stället för kvadratmetrar och yttre detaljer. Det är ju inte säkert att det blir billigare att börja i den änden. Men det är nog säkert att det i längden blir bättre.

ur Lärarförbundets Magasin