Ingår i temat
Facklig samverkan
Läs senare

”Gnäll inte – organisera er”

Förskolechefer och rektorer måste ändra attityd, se sig som anställda och gå samman. Det säger Carl-Axel Hallberg, Lärarförbundet Skolledares styrelse.

01 Feb 2016

Två saker. Mer behöver egentligen inte stå på en checklista över vad förskolechefer och rektorer bör tänka på i rollen som anställd, enligt Carl-Axel Hallberg, skolledare i Lessebo kommun och ledamot i Lärarförbundet Skolledares styrelse.
– Det första är att det är en attitydfråga. Skolledare måste börja se sig som arbetstagare. I stället för att alltid se sig som arbetsgivarens representant och alltid sätta sig själva sist.

Det andra han vill trycka på är samverkan med kolleger.

– Tillsammans är vi starkare. Om en rektor eller förskolechef säger att arbetsbelastningen är för hög eller arbetsmiljön är dålig är han eller hon bara gnällig men om alla går ihop är det lättare att nå framgång.

Problemet är att det inte bara är skolledarna som glömmer att de är arbetstagare. Också deras chefer har svårt att minnas det.

– Det händer alldeles för ofta att skolledare möts av kommentarer som ”Du vet hur det är, du är ju själv chef” eller ”Du vet ju budgetförutsättningarna” när de tar upp saker som behöver förbättras.

Lösningen är, enligt Carl-Axel Hallberg, att själv vara tydlig i vilken roll man pratar med sin chef — som anställd eller som en del i ledningsgruppen.

Ett sätt att i grupp samverka med sin chef är att ha arbetsplatsträffar för skolledare. Men de förläggs ofta i slutet av ett ledningsgruppsmöte och får därför för lite tid eller skjuts upp. Carl-Axel Hallbergs lösning är lika enkel som radikal.

– Börja med arbetsplatsträffen och ta ledningsgruppsmötet efteråt.

Alla artiklar i temat Facklig samverkan (8)

ur Lärarförbundets Magasin