Ingår i temat
Schhh?
Läs senare

Gör rätt i medierna

Schhh?I mötet med medier är det lätt att göra misstag. Martin Höglund, strateg på kommunikations­byrån Gullers, har utbildat många rektorer i bland annat Stockholms stad och säger att skolor har hamnat mer i skottgluggen i mediala sammanhang nu än tidigare.

25 jan 2019

– Ett stort problem i kriser är ofta kommunikationen, externt och internt. Med­arbetarna ska inte behöva läsa om saker och ting i medierna, de ska få veta saker före eller samtidigt med dem, säger han.

Martin Höglund.

Journalistens roll är att granska och ställa kritiska frågor. Som rektor kan det vara tufft att under en intervju inse att man inte uttalar sig som expert utan som den som ska ställas till svars. Det är viktigt att undvika spekulationer och hålla sig till fakta. Vidare bör man i sina svar vara konkret, tydlig, ärlig och aldrig ljuga.

– I grunden handlar det om enkla saker som att vara begriplig, behjälplig och att inse sin roll som talesperson för sin organisation. Generellt gäller att man alltid bör använda tydliga, hela meningar, helst utan krångliga bisatser och gärna illustrera det man säger med exempel från verkligheten.

Grundinställningen ska vara att försöka hjälpa reportern så mycket som möjligt med svar. Att visa öppenhet och transparens och förklara på ett enkelt sätt, så det man säger blir rätt uppfattat.

Medierådgivaren Paul Ronge säger att det första man bör göra är att sondera vad journalisten vill.

Paul Ronge.

– Det kan handla om svåra frågor som mobbning, trakasserier eller rasism på skolan, eller om rena rutinfrågor. Om det är något betydande behöver man inte ta frågorna här och nu, utan kan säga att man behöver en kort betänketid, säger han.

– En väldigt vanlig fråga handlar om att intervjua elever. I sådana fall gäller det att ha en genomtänkt policy. Det kan exempelvis finnas många elever med skyddade identiteter och när det gäller minderåriga är det inte säkert att föräldrarna låter dem intervjuas. Därför gäller det att skaffa sig så mycket information som möjligt.

Rektor och andra anställda på skolan kan träna på mediesituationer i förväg.

– Det är dyrt att använda medietränare och därför bör man låta någon man har förtroende för låtsas vara journalist, så att man är uppsjungen innan man pratar med reportrar, säger Paul Ronge.

Alla artiklar i temat Schhh? (7)

ur Lärarförbundets Magasin