Läs senare

Håll dig kall inför rättshaveristen

FöräldrakontakterFöräldrar med rättshaveristiskt beteende ställer ofta orimliga krav, är aggressiva och ger aldrig upp. Som skolledare gäller det att inte dras med i känslostormen.

12 sep 2016

Illustration: Emma HanquistI våras rapporterade medier i södra Sverige om en rektor som JO-anmälts av ett föräldrapar.
Föräldrarna var arga på en lärare som de tyckde hade behandlat deras barn fel. De begav sig till skolan, men vägrade att berätta vilka de var när skolpersonalen frågade. Föräldrarna ombads att lämna skolom­rådet eftersom det inte är allmän plats, men vägrade. Personalen upplevde situationen som hotfull och rektorn tillkallades. Föräldrarna informerades om att de inte var välkomna till skolan om de inte hade ett i förväg bokat möte. Ett sådant förbud kan inte rektor utfärda, menade föräldrarna och JO-anmälde rektorn.

– En person med rättshaveristiskt beteende känner sig orättvist behandlad och kan inte möta det på ett rationellt sätt, säger psykoterapeuten Jakob Carlander.

Tillsammans med psykologen Andreas Svensson har han skrivit boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma som under det dryga halvår den funnits på marknaden sålt slut flera gånger.

– Rättshaverist är ett vardags­begrepp, ingen diagnos. Därför finns det mycket lite forskning att tillgå. Vi visste att det fanns ett behov av vår bok, men inte att det var så stort, säger Jakob Carlander.

Kännetecknande för rättshaverister är att de gärna inleder juridiska processer. De är dessutom ofta tvångsmässigt ihärdiga.

– De har en hög benägenhet att anmäla, överklaga och begära ut handlingar och beter sig ofta hotfullt, säger Jakob Carlander.

Han tror att alla skolledare någon gång under sin karriär råkar ut för en rättshaverist. Oro och stress är faktorer som kan trigga i gång beteendet. Den separation det innebär att lämna sitt barn i för­skolan eller skolan kan vara tillräckligt.

– Jag har träffat många skol­ledare som vittnat om detta.

Ett exempel är en förälder som i sitt missnöje med en pedagog på sitt barns förskola begär ut dennes anställningshandlingar från kommunen och nagelfar dem. Därefter kallar hen till ett extrainsatt för­äldramöte för att få pedagogen uppsagd.Illustration: Emma Hanquist– Dessa personer tolkar själva vad som är rätt och fel och det är i stort sett omöjligt att överbevisa dem eller få dem på andra tankar.

Ett annat exempel är mamman till en tvåårig pojke som är upprörd över att hennes son är sjuk så ofta och därför kräver att det ska vara minst 1,2 meter mellan barnen när de sover middag för att minska smittorisken.

– Typiskt för personer med rättshaveristiskt beteende är att de ­skaffar ett eget regelsystem som inte tar hänsyn till beprövad ­erfarenhet eller verksamhetens policy, ibland inte ens lagar.

Hur ska man då hantera en för­älder som ställer orimliga krav, kommer med anklagelser, beter sig otrevligt och ständigt kräver nya utvärderingar och möten? Jakob Carlander förordar så kallat ”lågaffektivt bemötande”.

– Det gäller att inte dras med i känslostormen, utan vara saklig och neutral. Gör det du ska, men inget mer. Viss individanpassning är okej, men gå inte med på att göra undantag från rutinerna, man löser sällan problemet genom att gå personen till mötes.

En viktig sak är att inte visa oro inför att bli anmäld.

– Svara bara: ”ja, men det är bra, då får vi veta vad som är rätt”, säger Jakob Carlander.

Däremot finns det en oro som inte går att bortse från som skolledare, nämligen oron för barnet. När en mamma eller pappa står på skolgården och skriker och hotar sitt barns lärare uppkommer ofrånkomligen frågan: hur har ­barnet det hemma egentligen?

– När man gör en orosanmälan är det viktigt att komma ihåg att en förälder med rättshaveristiskt beteende kommer att se det som en hämnd. Om man är beredd på det blir det lättare att hantera.

Att ha att göra med en person med rättshaveristiskt beteende är tungt och krävande. Det är lätt att bli osäker och undra om det finns något i verksamheten eller hos en själv som gör personen så arg.

– Men det är viktigt att komma ihåg att det här är människor med privata perspektiv på vad som är rätt och fel, säger Jakob Carlander.

Fallet med föräldraparet som JO-anmälde rektorn för tillträdesförbudet är ännu inte avgjort.

5 tips

Så hanterar du en rättshaveristisk förälder

1. Polisanmäl

Polisanmäl allt som är olagligt, till exempel hot och trakasserier.

2. Stå ut

Försök så långt det är möjligt att stå ut med och ignorera förolämpningar, kommentera dem inte.

3. Dokumentera

Dokumentera händelser och möten, men gör det på ett neutralt och affektfritt sätt.

4. Stå fast

Kompromissa inte med verksamhetens rutiner (men ha heller inte alltför fyrkantiga rutiner).

5. Stötta

Som chef är det bäst att i första hand stötta sin medarbetare i kommunikationen med rättshaveristen. I andra hand själv ta kontakt. Blanda in så få som möjligt.

ur Lärarförbundets Magasin