Ingår i temat
Tema: Lön för mödan
Läs senare

Här belönas kollegialt lärande

Hur gör man kriterierna i lärarlönelyftet begripliga? Förskolecheferna i Luleå har hittat en lösning.

14 okt 2016

Foto: Anders AlmFörskolan i Luleå prioriterar i lärarlönelyftet förskollärare som utvecklar undervisningen genom kollegialt lärande som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att uppfylla det kriteriet ska förskolläraren:

Pröva nya forskningsbaserade metoder. Följa den vetenskapliga utvecklingen. Vara skicklig, rådfrågas och handleda. Sprida sina erfarenheter och vilka resultat dessa leder till.

Lärarlönelyftet hälsas av många som ett välkommet statligt tillskott som bidrar till att ge duktiga lärare, förskollärare och fritidspedagoger högre lön. Men det är också ett påbud från ovan som landar hos de lokala beslutsfattarna och ­ställer till en del besvär.
Lärarlönelyftet har sina egna, av regeringen bestämda lönekriterier, som inte alltid stämmer överens med de lokala kriterierna. Dessutom går löneökningen bara till 30–40 procent av lärarna, inte till alla lärare som vid vanlig lönesättning.

I Luleå beslutade utbildningsförvaltningen att partssammansatta arbetsgrupper skulle få möjlighet att komplettera de nationella kriterierna med egna kriterier för gymnasieskolan, grundskolan respektive förskolan. Rektorer och förskolechefer fick tillsammans med fackliga företrädare och i samråd med verksamhetshetsansvariga prata ihop sig om hur kriterierna ska hanteras lokalt.

– Det är otroligt viktigt att ha tydliga kriterier. Förskollärarna ska veta vad de blir bedömda efter och det får inte upplevas som att bedömningen är godtycklig, säger Solange Perdahl, förskolechef för Kristallens, Borgmästarens och Karlsviks förskola i Luleå.

Förskolecheferna har valt att prioritera det kriterium som handlar om att förskollärare tar ansvar för kollegialt lärande. Och det lärandet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Jag tycker det är fantastiskt att vi har enats om att lyfta fram det undervisande uppdraget och dess vetenskapliga bas. I förskolan är detta underkommunicerat, säger Solange Perdahl.

– Ibland hör man även bland förskollärare att det är skolan som ska ta ansvar för det undervisande uppdraget. Men det är väsentligt att vi själva reflekterar kring vad som är god undervisning. Nu ger lärarlönelyftet oss möjlighet att premiera förskollärare som har ett driv att utveckla förskolan.

Grundskolerektorerna valde att inte bryta ned de nationella kriterierna och gymnasieskolans rektorer har gjort ett medskick om hur kriteriet "formell utbildning på avancerad nivå” ska tolkas i Luleå. Det är hämtat från Universitets- och högskolerådet, som definierar formell utbildning på avancerad nivå som magisterexamen och masterexamen.

– Nu känner vi oss trygga med vad det kriteriet innebär. Det handlar inte i första hand om breddning i ytterligare ämnen i läraryrket, utan om spets och fördjupning utöver lärarexamen, säger vikarierande gymnasierektor Jonas Jönsson.

Gymnasieskolans arbetsgrupp med rektorer och fackliga företrädare gjorde ett allvarligt försök att bryta ner de nationella kriterierna till lokal tillämpning. Men till slut beslöt de ändå att inte använda några egna kriterier eller indikatorer, utan att lägga över tolkningsansvaret på varje rektor.

– Gymnasieskolan har så många olika inriktningar och lärarna så skilda roller att det är svårt att komma fram till en gemensam tolkning. Det som är väldigt speciella situationer för vissa lärare är vardag för andra, säger Jonas Jönsson.

Öppnar inte det för olika tolkningar och kanske godtycke?

– Det finns självklart en sådan risk. Men en fördel med den här processen har varit att vi har hittat gemensamma sätt att tänka inom gymnasieskolan. Och vi har en ledningskultur hos oss där rektorerna inte är utlämnade åt sig själva, utan kan söka stöd i rektorsgruppen.

Förskolan prioriterar kollegialt lärande

Förskolan i Luleå prioriterar i lärarlönelyftet förskollärare som utvecklar undervisningen genom kollegialt lärande som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att uppfylla det kriteriet ska förskolläraren:

  • Pröva nya forskningsbaserade metoder.
  • Följa den vetenskapliga utvecklingen.
  • Vara skicklig, rådfrågas och handleda.
  • Sprida sina erfarenheter och vilka resultat dessa leder till.

Luleåmodellen

  • Förskola och fritidshem inkluderas i satsningen. Skolledare omfattas inte.
  • Löneökningen är permanent och den som utses får 2 500 kronor i höjd månadslön.
  • Verksamhetsspecifika kriterier skulle vara klara före sommaren.
  • Rektor/förskolechef utser vilka som får del av lärarlönelyftet.
  • Vem som får lärar­lönelyftet ska vara klart 30 september.

 

Alla artiklar i temat Tema: Lön för mödan (8)

ur Lärarförbundets Magasin