Ingår i temat
Facklig samverkan
Läs senare

Har du varit på APT för chefer någon gång?

01 Feb 2016

Hanna Svedberg, förskolechef på Drottningholms montessoriförskola, Stockholm.

– Ja, för ett par år sedan på min förra arbetsplats. Tyvärr var det inte så givande. Det var fokus på små­saker. Jag ville diskutera större, övergripande frågor.

 

Tommy Lundkvist, rektor och förskolechef i Bispgården, Ragunda.

– Ja, vi har regelbundna träffar i kommunen. Men vi är bara fyra skolledare och en förvaltningschef. Vi är geografiskt utspridda och har löst det med att ha telefon- eller webbmöten. Vi tar upp allt, men särskilt arbetsmiljön. Rollerna är inte alltid helt tydliga. Själv har jag vikarierat som kommunchef ett halvår, och då var jag överordnad både min egen chef och mina kolleger.

Tåve Leithe, förskolechef för fem förskolor i Krokom.

– Nej. I min kommun är de flesta med i Sveriges Skolledarförbund. Jag vet att de ordnar möten och träffar, men jag vet inte riktigt under vilka former.
 
 

Alla artiklar i temat Facklig samverkan (8)

ur Lärarförbundets Magasin