Läs senare

Högst 15 barn i förskolegruppen

Det slår Skolverket fast i de nya rikt­linjerna för barngruppernas storlek i förskolan.

22 mar 2016

Mellan 6 och 12 barn i åldern 1 till 3 år är lagom i en grupp. För barn mellan 4 och 5 år ska det inte vara fler än 15. Det slår Skolverket fast i de nya rikt­linjerna för barngruppernas storlek i förskolan.

Samtidigt publicerar Skolverket ett nytt stödmaterial som ska ge huvudmännen verktyg att utvärdera och förbättra sina förskolor. Under våren ordnar myndigheten också utbildningar för förskolechefer runt materialet.

Riktlinjerna är inte tvingande utan ska ses som ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.

ur Lärarförbundets Magasin