Ingår i temat
Tema: Lön för mödan
Läs senare

Höjd lön för lärare – våndor för chefen

Hon ska få, men inte han. Två skolledare berättar om våndorna och tankarna när de valde ut vilka som ska få del av lärarlönelyftet.

14 okt 2016
Höjd lön för lärare – våndor för chefen
Illustration: Pia Koskela

Rektor Ulf: ”Många lärare kommer att bli ledsna”

Ulf, rektor på en grundskola i en större stad i Sverige, har lagt mycket möda på att identifiera de bästa lärarna på sin skola. Men han inser att de flesta lärarna kommer att bli besvikna.
”På min skola har vi drygt 45 lärare. 15 av dem kommer att få pengar genom lärarlönelyftet, 30 inte. Jag förstår att det här kommer att bli smärtsamt för de som blir helt utan pengar, särskilt för dem som ligger i gruppen precis utanför och som gör ett ungefär lika bra jobb som dem som får pengar.

Tanken med lärarlönelyftet är i grunden bra. Det är ett försök från regeringen att rätta till det som kommunerna har ställt till med; decennier av tafflig lönesättning och devalvering av lärarna.

Vi har varit två rektorer som har slagit våra kloka huvuden ihop om hur fördelningen ska göras. Vi har lagt mycket tid och tanke på det.

Mitt mantra har varit att de bästa lärarna ska vara kvar i klassrummet, de ska inte behöva ta på sig andra uppdrag för att få bra betalt.

Många av våra lärare har varit anställda länge och jag har en god bild av vilka som bidrar mest till att lyfta elevernas resultat. Det är ju en bedömning vi gör varje år i samband med lönerevisionen.

Men det här har varit en betydligt svårare urvals­process. Hur jag än vrider och vänder på det är det någon som hamnar på fel sida gränsen, där skillnaden i skicklighet inte är så stor.

Därför har vi på min skola valt att ha rejält differentierade lönepåslag. Det minsta är 800 kronor och det högsta 4 500.

Jag tror att en del duktiga lärare som har jobbat länge och inte får pengar kommer att bli ledsna. Några kanske till och med säger upp sig.

När vi går ut med informationen kommer jag att träffa varje lärare och berätta varför hon eller han har fått eller inte fått del av pengarna. Det är viktigt att motivera fördelningen, så att alla ­verkligen förstår. Jag tycker ändå att jag kan stå för mina prioriteringar, utifrån de premisser som finns.”
 

Förskolechefen Maja: ”Jag vet vilka som är våra spjutspetsar”

Maja känner sig säker på att hon valt ut de bästa förskollärarna på sina förskolor i lärarlönelyftet. Men hon befarar att de andra duktiga förskollärarna kommer att bli missnöjda.

”Det är bra att man satsar på att höja statusen för förskollärarna. Bra löner är inte allt, men det är en väldigt viktig faktor.

I vår kommun har vi varit ett team av förskolechefer som har pratat ihop oss om hur vi ska fördela pengarna, så att vi gör en likvärdig bedömning.

Jag ansvarar för tre förskolor, där jag har 13 förskollärare. Bara två av dem får del av lärarlönelyftet.

Det handlar om förskollärare som uppfyller kriterierna genom att göra ett särskilt gott jobb och genom att föra utvecklingen på förskolan framåt.

De här förskollärarna undervisar på ett bra sätt, de finns där för barnen, tar till sig ny forskning, tar hand om och introducerar nya kollegor. De är väldigt goda pedagoger och föredömen för de andra.

Sedan är det synd att inte fler kan få del av pengarna. För alla mina förskollärare gör ett bra jobb och är värda högre löner.

Det är svårt för oss chefer att ta de här tuffa besluten. De som inte får några pengar kommer att fråga sig: 'Varför fick inte jag några pengar? Gör inte jag också ett bra jobb?' Det finns en klar risk att det här kommer att leda till avundsjuka och splittring i arbetslagen.

Samtidigt tänker jag att det är bra att i alla fall två av mina förskollärare uppvärderas. Jag vet ju att de är spjutspetsar och att de är väldigt viktiga för alla på förskolan.”

60 000 lärare får höjd lön

  • Lärarlönelyftet är en statlig satsning som innebär att särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger ska kunna få högre lön.
  • Regeringen satsar tre miljarder kronor årligen, vilket räcker till höjda löner för cirka 60 000 lärare.
  • Löneökningen ska i genomsnitt ligga mellan 2 500 och 3 500 kronor hos varje huvudman. Huvudmannen kan dock välja högre höjningar för vissa och lägre höjningar för andra, så länge snittet hålls.

Vem får?

Den som uppfyller minst ett av dessa kriterier:

  • Tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.
  • Tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärar­studenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ­ämnen eller ämnes­övergripande områden.
  • Tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Källa: Skolverket

Alla artiklar i temat Tema: Lön för mödan (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com