Läs senare

Hot och våld ett växande problem

av Håkan Söderberg
30 aug 2019
30 aug 2019
Håkan Söderberg, redaktör för Chef & Ledarskap.

Hat, hot och Våld är temat i detta nummer av Chef & Ledarskap. Enligt den senaste enkäten bland Lärarförbundets medlemmar uppger fyra av tio rektorer att de utsatts för våld eller hot. Undersökningen är från 2017 men inget talar för att problemet har minskat, mörkertalet kan också vara stort eftersom det många gånger handlar om känsliga situationer som inte alltid anmäls.

De grupper som hotar är främst föräldrar och andra anhöriga till eleverna, våldet kommer i regel från eleverna själva.Läs Ulrika Fjällborgs genomgång av problematiken.

I december 2017 hamnade Lorensbergsskolan i Ludvika under attack. Plötsligt stod ett 15-tal kakiklädda nazister och skanderade slagord precis på gränsen till skolgården.

Det förändrade livet för rektor Göran Törnqvist och biträdande rektor Madelene Goldmann. Idag talar de om sig själva som ett dreamteam och ett delat ledarskap har växt fram. Båda anser att det är med en öppen demokratisk retorik som extremism ska mötas. Oavsett om det är högerextremister eller andra extrema rörelser. Läs om deras spännande resa i Jane af Sandebergs intervju.

Barn- och ungdomspsykologen Jenny Klefbom har studerat språkets funktion. ­Ett hårt klimat med grovt språk kan öppna för ännu värre kränkningar – och övergrepp, menar hon.

Agneta Bodin-Söderström, rektor i lågstadiet på Lugnets skola Hammarby Sjöstad har tagit tag i frågan. Lågstadieeleverna reagerade själva på att språket mellan skolkamrater stundtals var grovt och kränkande.

– Vi har gått in på flera fronter för att förändra det hårdnande klimatet, berättar hon för Niclas Caron.

Det finns också mycket läsning utöver temat.

Therés Åkerblom är föreläsare och författare och arbetar med ”den nya tiden”, digitaliseringen. Hon beskriver de vuxnas ängsliga strävan efter att begränsa små barns användande av digitala verktyg som datorer, telefoner och plattor som korttänkt. Läs om varför i den Thord Erikssons spännande intervju.

Påhl Ruin har träffat Pernilla Dahlgren, rektor på Silverdansens F-3-skola i Norrköping. Hon påpekar att rektorer på lågstadieskolor har en helt avgörande roll för att förebygga hedersförtryck. Det är ju när barnen är små som vi kan påverka värderingar, både hos barnen själva och hos föräldrarna enligt henne.

– Jag minns så väl tvillingparet jag hade på mellanstadiet, hur killen fick vara kvar och leka efter skolan medan flickan var tvungen att gå hem direkt.

Erik Halkjaer är ordförande i Reportrar utan gränser och är gästkrönikör i Chef&Ledarskap.

Hans ämne är journalistik kontra demokrati och han undrar bland vad hur mediabevakningen av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl skulle sett ut idag jämfört med den som faktiskt vari när den inträffade i hans barndom.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com