Läs senare

Hyrrektorers rätt att besluta enligt skollagen ifrågasätts

AktuelltKan en inhyrd konsult fatta de beslut som ligger på rektor enligt skollagen? Nej, säger Ingela Fehér, skoljuridisk expert. Jo då, säger bemanningsföretagen som hyr ut rektorer.

av Per Hagström
26 jan 2018
26 jan 2018
Det finns flera tolkningar av om hyrrektorer får ägna sig åt myndighetsutövning enligt skollagen.

Att rekrytera en kompetent rektor kan vara en utdragen process. Många huvudmän väljer att hyra in rektorer från bemanningsföretag för att täcka upp under tiden. Nynäshamns kommun har använt den lösningen vid några tillfällen, berättar Anna Eriksson, tillförordnad skolchef.
– Det är knepigt i dag. Vi har en lärarbrist men det är även skolledarbrist, konstaterar hon.

För närvarande leds en av kommunens F–5-skolor av en inhyrd rektor. Han är inte anställd av kommunen utan av ett bemanningsföretag. Men Anna Eriksson anser att han ändå kan fatta de beslut som ligger på rektor enligt skollagen, till exempel om åtgärdsprogram och särskild undervisningsgrupp.
– En tillförordnad rektor tar ju de rektorsbeslut som man har i sin verksamhet.

Men det handlar om myndighetsutövning. Är det inte ett problem att han inte är anställd av kommunen?
– Nej, han får fungera som en rektor hos oss.

Som skollagen är utformad i dag måste en rektor vara anställd av huvudmannen för att kunna fatta beslut och ta det ansvar som framgår av lagen. Ingela Fehrér, expert inom skoljuridik.

Men den bedömningen ifrågasätts av Ingela Fehér, expert inom skoljuridik och tidigare utredare på Skolinspektionen.
– Som skollagen är utformad i dag måste en rektor vara anställd av huvudmannen för att kunna fatta beslut och ta det ansvar som framgår av lagen.

I skollagens kapitel 23 finns visserligen regler som låter huvudmän lägga ut delar av sin utbildningsverksamhet på entreprenad.
– Men att lägga ut rektors myndighetsutövning är bara möjligt inom vuxenutbildning. Det finns inget lagstöd för att göra det i grund- eller gymnasieskolan. Där måste rektorn få en tillfällig anställning hos huvudmannen, till exempel ett vikariat, säger Ingela Fehér.

Får man ens kalla en inhyrd konsult för skolans rektor?
– Nej, titeln som ordinarie eller tillförordnad rektor måste förbehållas den som verkligen är rektor i skollagens bemärkelse.

Men Staffan Olsson, författare och föreläsare inom skoljuridik, menar att det finns en öppning för att låta hyrrektorer ägna sig åt myndighetsutövning.
– Det förutsätter att huvudmannen tecknar ett uppdragsavtal direkt med den inhyrda rektorn som knyter personen till huvudmannen som uppdragstagare. Då blir rektorn en medarbetare och en del av skolan som myndighet.

Han pekar på att justitieombudsmannen har godtagit den typen av upplägg när det gäller inhyrda utredare inom socialtjänsten.

På bemanningsföretaget Rektorspoolen menar man att det är en tolkningsfråga om inhyrda rektorer kan fatta beslut enligt skollagen.
– Skollagen pekar ut rektor som beslutsfattare och vi har inte kunnat hitta någonstans att rektor måste vara anställd, säger Jan Magnusson, en av ägarna.

Han har också tagit del av rapporter från Skolinspektionen där myndigheten har granskat skolor med inhyrd rektor och har inte stött på något fall där det har blivit anmärkningar.

Chef & Ledarskap har ställt frågan till Skolinspektionen, men myndigheten meddelar att det inte finns något klart generellt svar. Det måste göras en bedömning från fall till fall och därför avböjer myndigheten en intervju.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com