Läs senare

»Jag fick råg i ryggen«

StressPeyman Vahedi tycker att föreskrifterna ger stöd i arbets­miljöarbetet. Nu ska skolan utveckla en app för att skanna av hur personalen mår.

av Enikö Koch
28 mar 2017
28 mar 2017
Foto: Bengt Forsberg

Vad har den nya föreskriften betytt för dig?
– Det har gett mig mer råg i ryggen att lägga fokus på den psykosociala arbetsmiljön, ta mer allvarligt på de stora bristerna på it-sidan samt förstärkt min beslutsamhet om hur jag driver konfliktlösning, säger Peyman Vahedi, som är rektor på Ådalsskolan i Kramfors.

Hur jobbar du med konfliktlösning nu?
– Jag har egentligen alltid tyckt att man ska lösa konflikter så snabbt som möjligt, så att de inte blir större. Är det två lärare som inte är överens ska mitt huvud inte nå kudden förrän ärendet har hanterats. Jag har ibland frågat mig: ”Överreagerar jag nu?” Men det frågar jag inte längre.

Har föreskriften lett till att du ändrat något annat i ditt arbetssätt?
– Jag skyndade på de lösningar på it-sidan som vi försökt förankra. Nu blev det av, vi ska inte vara passiva åskådare längre.

Nya riktlinjer

Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen togs fram 2015 av Företagshälsans riktlinjegrupp under ledning av Karolinska institutet.

Ny föreskrift från Arbetsmiljöverket för reglering av organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla sista mars 2016.

Hur jobbar ni mer konkret med den psykosociala arbetsmiljön?
– I år har vi för första gången lagt in de frågorna i medarbetarundersökningen. Vi ska också bygga en app för att kartlägga arbetsbelastningen var tredje vecka.
– I samband med att vi har ämnes- och programträff ska alla medarbetare gå in på sin app och skatta sin upplevda arbetstillfredsställelse, arbetsbelastning, samarbete, kollegiala stöd och ledningens stöd. Så har jag både dagsfärska resultat och kan titta på trenderna.

Tror du att personalen vågar svara ärligt?
– Det tror jag. Det är en fråga om vilken kultur vi har, och får inte bli en prestigefråga. Det här handlar om ett förebyggande arbete.

Tycker du att den nya föreskriften är tillräckligt konkret?
– Ja. Men problemet i välfärdssektorn i dag är att vi lämnar enskilda chefer och huvudmän ensamma med hur-frågorna.
– Sedan har vi inspektionsmyndigheter som slår hårt och trubbigt. Om syftet är att förbättra för våra elever och lärare måste vi lära oss mer om hur vi ska nå de utsatta målen. Om vi inte får hjälp i den här frågan kommer gapet i likvärdighet att öka ovillkorligt.

Vem skulle kunna hjälpa till med den frågan?
– De statliga myndigheterna. Titta på Danmark, där tas det initiativ till nationellt stöd till skolorna. Här har det byggts upp en kultur där myndigheter går in och talar om vad vi gör för fel. Man klubbas i huvudet och får sedan inte riktigt hjälp med hur man ska göra för att lösa problemen.

Har du något exempel på vad du skulle vilja ha mer stöd i som chef?
– Utan någon som helst tveksamhet är det digitalisering som är den mest eftersatta punkten. Därför fokuserar jag som chef, med stöd från min personal och fackliga, på en plattform som kommer att minska den administrativa bördan. Rent it-mässigt var detta riktigt sedan tidigare, men nu ser vi också behovet ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Tycker du att den nya föreskriften ger dig som arbetstagare argument i relation till din chef?
– Inte just i mitt fall. Jag har friheten som jag önskar från min egen chef och känner förtroende. Det innebär att jag också bär ansvaret för de eventuella misslyckanden som kan inträffa och det är helt okej för mig.

Forskning ska hjälpa skolledare

En forskargrupp, under ledning av Lydia Kwak på Karolinska institutet, ska undersöka hur skolledare bäst kan stödjas i tillämpningen av de nya riktlinjerna.

Stödet ska tillämpas i 18 grundskolor som just nu rekryteras till studien. Forsknings­resultaten ska kunna vara till gagn för alla typer av skolor.

Läs mer om forskningsprojektet här.

Alla artiklar i temat Hur mycket tål en chef? (9)

ur Lärarförbundets Magasin