Läs senare

»Jag känner mig otillräcklig«

StressPernilla Hägerbäck har personalansvar för 60 medarbetare på fem förskolor. En ohållbar situation, enligt henne.

av Per Hagström
28 mar 2017
28 mar 2017
Foto: Marc Femenia

Tro det eller ej. Alla föräldrar har kommit ihåg att det är APT på förskolan Solskenet i Stockholmsförorten Björkhagen. I god tid före klockan fyra föser en pappa ut det sista overallbarnet genom grinden. Personalen kan äntligen lämna snålblåsten på gården och gå in i den stora träbaracken som hyser Solskenets fyra avdelningar.

Dagens APT hålls i målarrummet på andra våningen. De elva mötesdeltagarna tar plats under girlanger av färgglada målningar som hänger på tork i taket. Förskolechef Pernilla Hägerbäck inleder.
– I dag tänkte jag att ni ska få diskutera arbetsklimatet på förskolan. Gör det gärna med någon som ni inte jobbar med så tätt i vanliga fall.

Hon har skrivit ut den gemensamma värde­deklarationen för Björkhagens förskolor och varje grupp får ett exemplar innan de försvinner i väg för att diskutera.

Pernillas chefskap i siffror

5 förskolor

15 avdelningar

60 medarbetare

120 medarbetarsamtal

50 timmars veckoarbetstid i snitt

Pernilla Hägerbäck har rutin på det här med möten. Det blir totalt 60 arbetsplatsträffar om året på hennes fem förskolor. Till det kommer 120 löne- och utvecklingssamtal plus diverse möten med föräldrar, specialpedagoger, bygg­ledare och andra som pockar på hennes uppmärksamhet.
– Jag har räknat ut att jag träffar i snitt hundra personer i veckan på olika möten, berättar hon.

Det blir många namn och ansikten att hålla i huvudet. Och det blir inte lättare av att hennes arbete är splittrat på fem olika adresser.
– När jag går in på en av mina förskolor måste jag påminna mig om vad som gäller just där till skillnad från de andra.

När Pernilla Hägerbäck befordrades till förskolechef 2013 lovade hon sig själv att skapa en relation till varenda en av sina 60 medarbetare. Hon tycker att hon har klarat det men det har samtidigt kostat på.
– Det krävs mycket för att behålla och förädla goda relationer med så många människor, säger hon.

Chefsjobbet är också mer än personalansvar. Hon vill vara närvarande och coachande i utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Men det är svårt att få till i praktiken.
– Ofta krockar planeringsmötena på de olika enheterna och jag missar chansen att vara med när min personal reflekterar och analyserar sitt arbete.

Pernilla Hägerbäck träffar i snitt hundra personer i veckan på olika möten.
Foto: Marc Femenia

Hon vet också att de anställda vill att hon ska vara mer på plats.
– Det kommer upp på nästan alla medarbetarsamtal och det spär på min känsla av otillräcklighet.

Hon har hjälp av en administratör och av utvecklingsledarna som finns på varje förskola men hon har ingen biträdande förskolechef.
– Jag tycker inte att jag har ekonomi till det och jag vet inte om jag skulle vilja ha det ens om jag hade råd. Det blir ett otydligt ledarskap med en biträdande.

Det bästa vore om stadsdelen kunde organisera om sina förskoleområden, tycker hon.
– Om jag fick önska skulle jag vilja ha ansvar för två förskolor med trettio medarbetare.

Det är först på senare tid som Pernilla Hägerbäck har signalerat till sin chef att hon behöver få ner sin arbetsbelastning. Kanske har hon väntat för länge.
– Det är en del av min personlighet och uppfostran att jag vill visa mig duktig. Men nu känner jag inte för det längre.

Jan-Eric Johansson är avdelningschef för förskolorna i Skarpnäck och Pernilla Hägerbäcks närmaste chef. Han kan förstå om hon känner sig pressad.
– Jag propagerar inte för att chefer ska ha sextio underställda. Trettio är nog max men även det är mycket om man ska tala om ett nära ledarskap, säger han.

Kommer du se till att Pernilla Hägerbäck får färre underställda?
– Ja, men det kommer inte att ske just nu. Flera av hennes kollegor har kommit med liknande önskemål på senare tid. Men det tar tid att organisera om verksamheten.

Vad erbjuder du förskolecheferna för hjälp under tiden?
– Det handlar om att vi måste ge ett bra stöd från förvaltningen. Vi har experter på lokalfrågor, ekonomi och HR som kan frigöra tid för förskolecheferna.

Fem argument för färre underställda

  1. Sjuktalen för personalen minskar.
  2. Kraven på cheferna minskar och det blir ­lättare att behålla och rekrytera skolledare.
  3. Skolledarna får mer tid för pedagogiskt ­ledarskap.
  4. Det är ett jämställdhetskrav då många ­medarbetare per chef är vanligare inom kvinnodominerade yrken.
  5. Arbetsmiljöverkets nya föreskriver (OSA) ställer krav på en regelbunden dialog mellan chef och medarbetare.

Källa: Lärarförbundet

Alla artiklar i temat Hur mycket tål en chef? (9)

ur Lärarförbundets Magasin