Ingår i temat
En chef i tiden
Läs senare

Jakten på supermänniskan

En skolledare ska kunna nästan allt. Men när kraven höjs minskar antalet
sökande till jobben.

av Enikö Koch
31 jan 2017
31 jan 2017
Illustration: Pia Koskela

Leda, utveckla, engagera, inspirera, coacha, organisera, administrera, kommunicera. Listan är lång på de kompetenser som förekommer i annonser när nya skolledare ska anställas. Uppdraget är komplext och ställer höga krav. Och när samhället förändras kommer nya krav därtill, berättar Kerstin Olsson, utvecklingsledare i Göteborgs stad och ansvarig för rektorsförsörjningen.

– I en komplex kommunal värld och omvärld har det blivit oerhört viktigt att ha en helhetssyn.

I dag ska man kunna följa upp och analysera olika händelser på ett annat sätt. Skolledare har också blivit mer administrativt ansvariga än tidigare, säger Kerstin Olsson.

Hon har själv arbetat som grundskolerektor och innan dess var hon organisationskonsult.

Kravlista

Detta ska en ny rektor i Stockholm behärska:

  • Värderingar Förmågan att skapa värden ska vara grunden i ledarskapet.
  • Kommunikation ­Viktigt när intressenterna är många.
  • Ledarskap Förmåga att få människor med sig och skapa tillit i organisationen.
  • Organisation Förmåga att skapa struktur och kunna se nya möjligheter för en organisation.
  • Professionalism Att visa tilltro till sin egen och skolans förmåga.
  • Visioner Att kunna måla upp en bild av framtiden.

Källa: Michael Martinson, Stockholms stad

– Det hade jag en stor fördel av. Att vara skolledare kräver oerhört mycket struktur.

Kerstin Olsson ger ingen ljus bild av läget i Göteborgs tio stadsdelar. För två år sedan sökte 35–40 personer varje rektorstjänst, nu är siffran nere på i snitt 11 sökande per tjänst.

– Vi lyfter den frågan nu och tittar på hur utsatt en rektor är i dag. Det är inte alla som vill ta det ansvaret. Och då behöver vi jobba mer med de organisatoriska förutsättningarna för att det ska bli lättare, säger Kerstin Olsson.

Vad skulle kunna underlätta?

– Mer administrativt stöd kan vara ett exempel. Vissa stadsdelar har också börjat anställa fler biträdande rektorer.

I Stockholm är söktrycket fortfarande högt. Mellan 20 och 60 personer brukar söka varje rektorstjänst, berättar Michael Martinson, som är en av stadens chefsrekryterare. Det finns ett centralt rekryteringsstöd och kommunen har nyligen reviderat sin rekryteringsprocess.

– Vi ville förenkla den och göra den mer träffsäker, så att vi får rätt person på rätt plats, säger Michael Martinson.

Stadsdelarna ansvarar för förskolechefernas rekrytering, medan den centrala utbildningsförvaltningen tillsätter rektorer.

En chefsrekryterare är alltid med i processen. De fackliga organisationerna på både central och lokal nivå får bidra till kravprofilen och komma med förslag på vilka specifika kompetenser och förmågor som den aktuella skolan behöver, berättar Michael Martinson.

– Det skiljer sig från skola till skola vilket ledarskap som behövs – en skola kan just ha genomgått en förändring, en annan vara på väg in i ett förändringsarbete, eller ligga i utanförskapsområde. Skolorna kan också ha olika profiler.

Under anställningsintervjun tittar chefsrekryterarna särskilt efter de sex förmågor som bedöms vara viktiga för rektorer, bland annat kommunikationsförmåga och professionalism (se faktaruta).

Tre slutkandidater intervjuas sedan av den centrala fackliga organisationen, skolans samverkansgrupp samt en elevgrupp på den aktuella skolan. Elevernas deltagande i rekryteringen är nytt.

– Det tillför verkligen något, de ställer många kloka frågor. Vi sitter också med på den intervjun, både för att höra kandidaternas svar, men också för att se deras samspel med eleverna, säger Michael Martinson.

Finns då dessa supermänniskor som motsvarar alla krav och förväntningar som ställs på en skolledare i dag?

– Det är ett jättetufft uppdrag. Till det behöver vi en människa med god självinsikt, som är trygg i sig själv. Men vi förstår att det inte finns några supermänniskor. Vi får i stället hjälpa rektorer att utveckla vissa av förmågorna som de kanske saknar.

Alla artiklar i temat En chef i tiden (8)

ur Lärarförbundets Magasin