Läs senare

Jurist: Viktigt returnera om resurser saknas

av Per Hagström
28 nov 2017
28 nov 2017
Mikael Syk.

Många chefer drar sig för att returnera arbetsmiljöuppgifter av rädsla för att framstå som inkompetenta i sin chefsroll. Det märker Mikael Syk, enhetschef och jurist på Arbetsmiljöverket.
– I stället försöker de lösa problemen själva och riskerar då att gå in i väggen. Men vi menar att arbetsmiljöansvar ska returneras om det inte följs av tillräckliga resurser.

En returnering fyller två syften, enligt Mikael Syk. Dels informerar man sin överordnade om en ohållbar situation som behöver åtgärdas, dels avsäger man sig sitt ansvar. Det senare kan få betydelse, till exempel om det inträffar en arbetsplatsolycka som ­leder till en polisutredning.
– Generellt gäller att om du har returnerat en arbetsmiljöuppgift så har du avsagt dig ansvaret.

Mikael Syk rekommenderar att en returnering sker skriftligen och betonar att man ska vara tydlig med vilka upp­gifter som returneras.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com