Ingår i temat
Karriär
Läs senare

Karriärlärare har eget karriärnätverk

KarriärDaniel Alvunger är en av två nätverksledare för "Nätverket för förstelärare och lektorer vid Linnéuniversitetet". Han är universitetslektor, prodekan och sitter också i nätverkets styrgrupp.

23 maj 2019
Foto: Karl Nilsson

Varför har ni startat nätverket?

– En kombination av faktorer, dels har jag arbetat mot många kommuner och mött både förstelärare och skolledare som sagt att förstelärare saknar ett forum att mötas i. Dels har kollegor tjatat på mig, som också märkt efterfrågan. Vårt nätverk kan man säga är en testballong. Och den bekräftar verkligen att behovet finns.

Hur gjorde ni?

– Först tänkte vi att deltagarna själva skulle driva på och ta fram de frågor de ville ta upp och även ta ansvar för att det skulle bli träffar. Men det behövs en organisation kring det eftersom det här är en grupp som har så mycket att göra, precis som vi själva.

– Nu söker vi en organisationsform som kan skapa kontinuitet.

Hur många är med?

– Cirka 70 förstelärare och lektorer på både kommunala skolor och friskolor och i många olika kommuner. Det är roligt med en så stor spridning.

Hur många träffar har ni haft och vad har ni diskuterat?

– Två stycken och en tredje är på gång. Nu när allt ännu är i sin linda har det mest varit ett idé- och erfarenhetsutbyte.

Några särskilda ämnen som kommit upp?

– Hur leder man kollegor, hur leder man i motstånd och kollegialt lärande. Men behoven ser väldigt olika ut eftersom alla kommit olika långt sedan karriärreformen infördes. En del vill diskutera mycket specifikt kring till exempel en satsning på digitalisering eller språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Andra vill hellre diskutera hur man ska leda arbetsgruppen och få alla att förstå vad man måste göra.

Ett samarbete med Skolverket är på gång, vad kan du berätta?

– Det är ett pilotprojekt kring nätverk för karriärlärare tillsammans med några lärosäten och vi är en möjlig samarbetspartner. De vill hitta former för utbildning med nätverksträffar för karriärlärare. Ett sådant samarbete skulle ge bra legitimitet till vårt nätverk och för min egen del även återkoppling och validering på insatserna. En överenskommelse borde vara klar före sommaren.

Varför kan även lektorer vara med i nätverket?

– De omfattas också av karriärstegsreformen och behöver sammanhang där de kan diskutera frågor som är angelägna för dem. Ibland kan de känna sig ensamma i sin kommun har jag märkt.

Alla artiklar i temat Karriär (6)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com