Läs senare

”Klart att det ska synas i lönekuvertet”

I 2010 års lönestatistik närmar sig flera lärargrupper skolledarna. Det är ett tecken på att skolledare har för lite betalt, anser Ingrid Silfverberg på Lärarförbundet.

23 maj 2011

 
En liten ökning på en eller ett par procent. Så såg lönepåslaget ut för rektorer under 2010 enligt den partsgemensamma statistik som samlades in i november. Två andra tendenser i statistiken är att skolledare i storstäderna tjänar mer än de som bor i mindre städer och på landet, samt att män tjänar någon tusenlapp mer i snitt per månad än kvinnorna.
Att männen tjänar mer är ett mönster som funnits under några år nu, konstaterar Lars Ullén på Lärarförbundets avdelning för yrke och villkor. Varför det ser ut så vet han inte.

– Det enda man kan säga är att procentuellt sett så närmar sig kvinnorna männen varje år eftersom lönerna ökar medan skillnaden förblir ungefär lika stor i kronor.

Ingrid Silfverberg är ombudsman på Lärarförbundet med ansvar för skolledarfrågor. Vad tror hon att skillnaderna beror på?

– Min spontana reflektion är att det är väl ett typiskt fenomen på hela arbetsmarknaden.

Statistiken talar för att det görs skillnad på mäns och kvinnors arbete. I övrigt är både Ingrid Silfverberg och Lars Ullén försiktiga med att dra slutsatser utifrån statistiken av det enkla skäl att man inte vet vem som döljer sig bakom siffrorna. När kommunerna rapporterar in lönerna registrerar de varje person enligt ett kodsystem, men det finns till exempel ingen kod för förskolechefer. Dessa kodas som rektorer i vissa kommuner och som ”ledning barnomsorg” inom andra. För att komplicera det hela ytterligare kan även chefer på förvaltningsnivå ingå i kategorin ledning barnomsorg.

För att få bättre koll på lönerna ska Lärarförbundet därför göra en egen kartläggning bland alla medlemmar i Skolledarföreningen. Dessutom ska man ta fram en broschyr med en analys av löneläget för skolledare både inom och utom kommuner.

Generellt sett gör Ingrid Silfverberg ytterligare en reflektion kring skolledares löner: att de är för låga i relation till det ansvar skolledare har.

– Det är alldeles för lite diskussion och reflektion kring skolledarnas förutsättningar. Vi ser till exempel inga ambitioner att satsa på ledarutveckling via Hök10, trots att de centrala parterna uppmanar till det.

Hon tror att det är nödvändigt att satsa mer medvetet på skolledarjobbets attraktionskraft än vad man gör. Skolledare som forskar bör till exempel få ett erkännande för det – ett som går att räkna på.

– Det är klart att det ska synas i lönekuvertet.

Diagrammet visar lönestatistik för rektorer i förskola/skola. Kolumnen P10 betyder att tio procent tjänar 32 500 kronor eller mindre (kvinnor). På samma sätt betyder P40 att fyrtio procent tjänar 36 000 eller mindre.

ur Lärarförbundets Magasin