Läs senare

Klasslistor får delas ut

AktuelltMånga skolor och förskolor har slutat att dela ut namn- och adresslistor till föräldrar efter att den nya dataskyddsförordningen, GDPR, trätt i kraft. Men om det finns en rättslig grund är det inte förbjudet, enligt Datainspektionen.

25 jan 2019
Datalistor med namn är tillåtna om de är motiverade. Ett alternativ är att föräldrarna gör en egen lista.
Foto: Colourbox

Om en skola vill dela ut klasslistor, som tagits direkt från skolans datasystem, till föräldrar måste det göras utifrån en rättslig grund – annars är det inte tillåtet.

Jonas Marcusson, jurist på Datainspektionen, har angett vilka grunder skolor och förskolor kan hänvisa till, i organisationen Utgivarnas ­forum för offentlighetsprin­cipen.

För kommunala skolor gäller i första hand uppgift av allmänt intresse.

Friskolor kan i stället använda ­intresseavvägning. Det innebär i korthet att skolans intresse att använda personuppgifterna väger tyngre än elevens intresse att inte få sin personliga integritet kränkt i det enskilda fallet.

Kommunala och fristående skolor kan även nyttja samtycke som rättslig grund. Men då måste maktförhållandet vara jämlikt mellan skolan och den enskilda eleven.

Skolan är även skyldig att se till att elevernas personuppgifter inte sprids felaktigt.

Men vad innebär detta i praktiken?

Enligt Nils Ehrenberg, jurist på Datainspektionen, ska en förskola eller skola utgå från sin uppgift när den formulerar varför klasslistor lämnas ut.

Ett skäl skulle kunna vara att det gör det lättare att skapa trygghet när föräldrar och barn/elever kan komma i kontakt med varandra. Här kan den rättsliga grunden vara allmänt intresse och intresseavvägning.

– Om man har tänkt efter före och resonerar på ett rimligt sätt är det osannolikt att en tillsyn skulle leda till några allvarliga följder, säger han.

Planering av en gemensam skolresa, som gynnar sammanhållningen mellan eleverna och föräldrarna, kan vara ett annat skäl.

Föräldrar kan också få skriva upp sig manuellt på en kontaktlista under ett föräldra­möte. Det ska då vara frivilligt. Listan får kopieras upp till föräldrarna men inte skannas in av skolan.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com