Ingår i temat
Inspektion
Läs senare

Konkurrent med rätt att granska

InspektionFör fristående förskolor har kommunen till­synsansvar. Chef & Ledarskap var med när Sandtrollet i Landskrona hamnade under utbildningsförvaltningens lupp.

28 nov 2017
Konkurrent med rätt att granska
Anna Meurling Alriksson och Ildiko Lundqvist, med olika chefsroller inom utbildningsförvaltningen, ansvarar för tillsynen av de fristående förskolorna i Landskrona. Foto Aline Lessner

Förskolechef Stina Nyborg och biträdande kollegan Katarina Heier har varit med om det några gånger nu. Var tredje år kommer representanter från Landskrona kommun på besök till aktiebolaget förskolan Sandtrollet som de driver tillsammans, för att under en halvdag granska hur väl verksamheten följer läroplanen.
– Vi har nyligen firat tioårsjubileum. Så kommunen har hunnit vara här vid ett antal tillfällen nu. Första gången var det lite nervöst men nu känner vi oss trygga med att vi har en bra grund att stå på. Jag upplever ett gott samarbete och tänker främst att det är spännande att få utifrånögon på vår verksamhet, säger Stina Nyborg.

Det är spännande att få utifrån-ögon på vår verksamhet.

Hon verkar avslappnad inför besöket. Både hon och parhästen Katarina Heier jobbar drygt 80 procent i barngrupp. Lunchen är just undanplockad och kollegorna, som alltså också är deras medarbetare, har nu dragit sig undan med barnen i olika rum. De äldre har läsvila, de yngre sover utomhus.
– Allt är som vanligt här. Vi har inte fixat något särskilt eller så, skrattar Stina Nyborg.

Både hon och Katarina Heier har en bakgrund som förskollärare i kommunen. De sista åren var de kollegor på samma avdelning och pratade mycket om olika idéer. Men det var svårt att gå från teori till verklighet, upplevde de.
– Saker och ting gick trögt, det var väldigt långa beslutsvägar. Vi ville utvecklas och skapa en förskola så som vi tycker att den borde fungera, så vi kastade loss.

Att gå ett varv i lokalerna är viktigt, tycker inspektörerna. Här kan den med tränat öga få indikationer på hur förskolans verksamhet fungerar. Foto Aline Lessner

De hittade den gamla scoutgården i Saxtorp, en by i täta lövskogar söder om Landskrona, som de byggde om och ut. Nu huserar tre avdelningar, 58 barn och 10 medarbetare här. Verksamheten förläggs mycket utomhus, omgivningarna med skog, åkrar och Öresund inom någon kilometer inbjuder till det.
– Vi har handplockat all vår personal. 6 av 10 medarbetare har varit med ända från start. Jag tror vi ska tolka det positivt, säger Stina Nyborg nöjt.

En liten vit bil har nu parkerat utanför gården. Ut kliver Anna Meurling Alriksson som är verksamhetschef för de kommunala förskolorna i Landskrona och hennes kollega Ildiko Lundqvist, administrativ chef på utbildningsförvaltningen. Det är de som har hand om kommunens tillsyn och nu samlar de ihop papper och pärmar från bilens baksäte innan de smäller igen dörrarna.
– Vi har nio fristående förskolor i kommunen och har precis beviljat tillstånd för en tionde. Vår intention är att följa samma rutiner i våra tillsyner som Skolinspektionen har, därför kommer vi på besök var tredje år. Och en nyöppnad granskas en första gång redan sex månader efter start, förklarar Ildiko Lundqvist när vi möts i dörren.

Hon har varit med många gånger förr medan rollen är mer ny för Anna Meurling Alriksson. Hon klev på sin post för ett halvår sedan, det här blir hennes andra tillsyn.
– Jag har varit på andra sidan förr i och med att jag har en bakgrund som rektor, säger hon.

Stina Nyborg och Katarina Heier tar hand om deras jackor. Redan i hallen börjar granskningen. Anna Meurling Alriksson och Ildiko Lundqvist betraktar intresserat väggarna som är fyllda av dokumentation med foton, beskrivningar av olika lärandesituationer och av utskrivna veckobrev.
– Är det främst här ni kommunicerar med vårdnadshavarna? Eller använder ni er av någon digital plattform? undrar Anna Meurling Alriksson.

Alla papper ska finnas på plats. Förskolechef Stina Nyborg letar fram dokumenten för klagomålshantering som intresserar utbildningsförvaltningens Ildiko Lundqvist. Foto Aline Lessner

Inspektörerna visas runt i lokalerna. De tycker att det är ett bra sätt att få ett första intryck, förklarar de. Att se hur verksamheten avspeglas i miljön.
– Där kan man få syn på mycket, säger Ildiko Lundqvist.

Sedan är det dags att samlas i personalrummet med kaffe, te och frukt. Stina Nyborg och Katarina Heier varvar rollen som förskolechef: de axlar ansvaret vartannat år. Därför är de båda två med hela tiden denna eftermiddag.
– Lagen tillåter inte att vi rent formellt delar på posten. Men i praktiken bygger vårt ledarskap på samarbete, förklarar Katarina Heier.

Anna Meurling Alriksson kontrar direkt, det verkar sitta i ryggmärgen, med att fråga om uppdelningen blir tydlig för personal och föräldrar.
– Vet de till vem de ska vända sig med vad?

Jo, men det vet de, menar de två delägarna. Åtminstone personalen. Och eftersom förskolan är så småskalig och personlig i sin prägel är vägarna inte långa även om uppdelningen kanske inte alltid är glasklar för föräldrarna.
– Hamnar något hos Stina som borde hamna hos mig är vi snabba med att lämna över den informationen, säger Katarina Heier.

Ventilation och andra arbets­miljöförhållanden ligger inte på vår förvaltning.

Hon och Stina Nyborg är inte helt oförberedda i dag. Även om de inte ägnat sig åt att snygga till lokaler eller drilla sin personal, så fick de ett mejl för drygt en vecka sedan med ett antal frågestolpar. Då blev de också ombedda att skicka in vissa dokument, som till exempel likabehandlingsplan, kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. Så de dokumenten har Anna Meurling Alriksson och Ildiko Lundqvist redan fått.

Landskrona var en av de 35 kommuner som granskades när Skolinspektionen under 2015 tittade på kommunernas tillsyn av fristående förskolor. I rapporten, som kom i april i fjol, framkom att två av tre kommuner behöver utveckla hur de granskar förskolornas arbete utifrån läroplanens mål och uppdrag. Men Landskrona var en av få som inte fick den kritiken.
– Vi har alltid varit noga med att fokusera på verksamheten utifrån ett läroplansperspektiv. Att kontrollera exempelvis ventilation och andra arbetsmiljöförhållanden ligger inte på vår förvaltning. Det tar andra hand om, säger Ildiko Lundqvist.

Sandtrollets förskola ligger i en gammal scoutgård i Saxtorp, med närhet till skogen. Foto Aline Lessner

Det är hon som skriver anteckningar i dag. Och när Anna Meurling Alriksson tar ett djupt andetag och påbörjar utfrågningen, blir det snart uppenbart att frågorna har tydlig koppling till läroplanen. Man kan säga att hon börjar i kapitel 2, hon vill få exempel på hur utveckling, lärande och omsorg konkret syns i verksamheten. Sedan handlar det om barns inflytande, modersmål, särskilt stöd och om samverkan med hemmen. Och hur samarbetet med skolorna ser ut inför övergång till förskoleklass.

Frågorna går vidare till uppföljning, utvärdering och utveckling och Katarina Heier och Stina Nyborg visar verksamhetens årshjul. På det stora hela verkar det mesta finnas på plats, men ett visst missnöje över avsaknaden av digitala verktyg från de tillsynsansvariga anas i diskussionen. Sedan landar samtalet i ledarskap. Stina Nyborg och Katarina Heier är medvetna om att det är ett område de behöver utveckla.
– Vi går Malmö högskolas utbildning för förskolechefer just nu. Det är väldigt intressant, vi får mycket med oss. Inte minst i samtal med andra förskolechefer, säger Stina Nyborg.

Efter en timme är frågestunden med ledningen över. Då väntar i stället samma procedur med tre representanter från personalen, sedan följer en frågestund med samma fokus med tre föräldrar.
– Vi tittar på hur väl de samstämmer. Bilden blir mer fullständig om vi möter olika representanter på det här viset, säger Ildiko Lundqvist.

Om två veckor kommer Stina Nyborg och Katarina Heier att få ett dokument från utbildningsförvaltningen.
– I det tar vi inte upp allt det ni gör bra, utan kommer att fokusera på sådant vi bedömer bör åtgärdas eller utvecklas, förklarar Ildiko Lundqvist.

Stina Nyborg och Katarina Heier säger att de ser fram emot det. Att alla verksamheter mår bra av att granskas av någon utomstående.
– Fast vi får hoppas att listan inte är för lång förstås, skrattar Stina Nyborg.

För då krävs konkreta åtgärder. Att många kommuner brister i den fasen är en annan aspekt som lyfts i Skolinspektionens rapport. Få gör ingripande i form av anmärkning eller föreläggande, fler lämnar rekommendationer. Ildiko Lundqvist är dock trygg med hur det fungerar i Landskrona.
– Att vara tydlig med hur och när brister ska följas upp är vi jättenoga med. Vi sätter upp tidsramar, återkopplar och gör återkontroller, säger Ildiko Lundqvist.

Under frågestunden med förskolans ledning fokuserar Anna Meurling Alriksson på hur verksamheten arbetar enligt läroplanen. Ildiko Lundqvist antecknar. Foto Aline Lessner

Men rollerna är så klart dubbla. För skulle en tillsyn leda till att kommunen till och med behöver dra in ett tillstånd för en fristående förskola, hamnar det sedan på samma förvaltnings bord att ordna barnomsorg för de barn som då står utan förskola. Ildiko Lundqvist har hittills aldrig varit med om det, men ser det ständigt pågående samarbete som kommunen försöker ha med alla fristående förskolor som ett slags skyddsnät.
– Det hoppas vi innebär att något sådant inte plötsligt kommer som en kalldusch.

Och Anna Meurling Alriksson tycker att det är viktigt att se de fristående enheterna som komplement, inte som konkurrenter.
– Till syvende och sist handlar det om alla barns rätt till en förskoleverksamhet av god kvalitet oavsett var de hamnar. Det är fortfarande våra medborgare det handlar om, vi har ansvar för att alla förskolor i kommunen håller måttet. Då måste vi samarbeta i stället för att konkurrera, säger hon.

Kommunalt tillsynsansvar

Skolinspektionen ansvarar för inspektioner av alla kommunalt drivna skolformer samt inspekterar även fristående grund- och gymnasieskolor. Men de fristående förskolorna har respektive kommun själv tillsynsansvar för. Det finns inga riktlinjer för hur tillsynen ska gå till eller hur ofta den ska göras, organisation för detta samt rutiner och upplägg utformar varje kommun. Nyligen gav Skolinspektionen ut en rapport efter en granskning av hur 35 kommuner genomför sin tillsyn. Där kom det fram att många behöver utveckla detta arbete. Rapporten finns att ladda ner på Skolinspektionens hemsida.

Alla artiklar i temat Inspektion (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com