Läs senare

Krav på behörighet påverkar inte skolledare

AktuelltLärarförbundet är på väg att stänga dörren för obehöriga lärare – om förbundsstyrelsen får som den vill. Men för skolledare ser medlemskapet inte ut att påverkas, oavsett deras bakgrund.

16 mar 2018
Ann-­Charlotte ­Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare, tror att professionsförslaget kommer att stärka medlemmarna. Foto: Per Bengtsson

Förbundsstyrelsen vill ha ett professionsförbund för att stärka Lärarförbundets identitet och höja lärares och skolledares status. På lärarsidan skulle förändringen innebära att många ute på skolorna inte får bli medlemmar, vilket har fått blandade reaktioner.

På skolledarsidan verkar tuffare krav på medlemskap däremot inte förändra något, inte ens för den ganska lilla minoritet som inte är utbildade lärare.
– Jag ser inte att det påverkar, eftersom huvudmannen bara får anställa skolledare som är behöriga enligt skollagen, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Lärarförbundet Skolledare.

Har du fått några frågor om medlemskapet från dina medlemmar?
– Nej, faktiskt inte. Inte en enda. Alla känner nog sig rätt trygga i att har man befattningen rektor eller förskolechef så har man gått igenom en process innan man har blivit anställd där det har ansetts att man har utbildning och erfarenhet.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman tror att en övergång till ett professionsförbund snarast skulle stärka de medlemmar som är skolledare.
– Jag har bara hört från skolledarmedlemmar att man tycker att det är bra. Att det är tydligare och blir högre status.

Förbundsstyrelsens förslag om att göra Lärarförbundet till ett professionsförbund är ute på remiss. Det kommer att bli en fråga på kongressen i höst.

ur Lärarförbundets Magasin