Ingår i temat
Schhh?
Läs senare

Krav på rätt svar var fel

Schhh?När Sveriges Radio i Göteborg begärde besked om åtgärdsprogram, extra anpassningar och särskilt stöd försökte kommunikatörer och högre chefer styra rektorernas svar.

Foto: Nicke Johansson

Torgny Tjärnskog är huvudskyddsombud för rektorerna och ord­förande för Lärarförbundet Skolledare i Göteborg. Han kontaktades för drygt två år sedan av flera rektorer i staden. De kände sig pressade att ge en tillrättalagd bild av verkligheten efter att de blivit kontaktade av högre chefer.

I ett av mejlen som skickats från en av de högre cheferna i en stadsdelsförvaltning stod:

”Hej! Ni kommer strax att få frågor från Sveriges Radio kring särskilt stöd för elever. XX kommer att skicka ut stödmaterial kring vad ni kan/bör inkludera. Vi kommer inte att styra era svar på något sätt. Men det är bra om ni som rektorer svarar på ett sätt som ger en så god bild som möjligt av vår gemensamma syn på detta. Detta tillsammans med er egen bild givetvis. Därför är det bra om ni bollar med XX när det gäller sakfrågorna i ert svar och YY kring hur ni svarar.”

Torgny Tjärnskog begärde överläggningar med arbetsgivaren Göteborgs stad.

Alla ska kunna svara på frågor från media utan att vara styrda av någon chef.

– Rektorerna kände sig obekväma och hotade. De uppfattade att budskapet var: Svara inte på enkäten förrän vi talar om vad ni ska svara. De undrade om detta verkligen var ok. Det ansåg vi från fackets sida inte att det var, säger han.

I överläggningarna med stadsledningskontoret lyfte Torgny Tjärnskog fram att de påtryckningar som kommit i olika mejl från högre chefer och kommunikatörer försatte rektorerna i en orimlig situation avseende lojalitetsplikten. Han påtalade också att det inskränkte rektorernas befogenheter enligt skollagen. Och att det påverkade mediers och andra intressenters möjligheter att inhämta information.

– Det gick tyvärr så långt att en av cheferna började ge sig ut på jakt efter dem som hade varit i kontakt med sin fackliga organisation.

Torgny Tjärnskog beklagar att JO inte avgjorde frågan.
Foto: Nicke Johansson

Sveriges Radios enkät bestod av 6 frågor med frisvar. De handlade inte om enskilda elever utan var generellt ställda frågor om hur många elever som hade åtgärdsprogram, extra anpassningar, särskilt stöd med mera.

Torgny Tjärnskog anmälde till JO som skrev av ärendet. Den ansvarige justitieombudsmannen har slutat och det finns ingen motivering till varför ärendet skrevs av, enligt Anders Jansson, pressansvarig på JO.

– Det är inte ovanligt. Det handlar om arbets­belastning, säger Anders Jansson.

Förskolan och skolan i Göteborgs stad har, sedan i somras, gått in i en ny central organisation så de chefer som fanns då har nu andra befattningar.

Torgny Tjärnskog säger att de flesta rektorerna gjorde som arbetsgivaren sa. Och eftersom varken förhandlingarna med Göteborgs stad eller hans JO-anmälan gav någonting hänger frågan om meddelarfriheten och yttrandefriheten fortfarande i luften.

– Det hade behövts en vägvisare från JO. Men juristernas och tjänstemännens slutsatser inom Lärarförbundet centralt var i alla fall att arbets­givaren inte får agera på ett sådant här sätt, säger Torgny Tjärnskog.

Marcus Landahl, stadsjurist i Göteborg, har inte haft kännedom om ärendet och kan inte svara på vad syftet med mejlen till rektorerna har varit.

– Men oavsett dessa mejl är det tveklöst så att alla medarbetare ska kunna svara på det sätt de själva vill på frågor från media utan att vara styrda av någon chef som talar om för dem vad de ska svara, säger Marcus Landahl.

Han säger att Göteborg absolut inte hindrar någon från att ha kontakt med journalister. Och han skulle bestämt avråda stadens chefer från att skicka liknande mejl i dag, även om han hoppas att syftet då inte var att styra rektorernas svar.

– Yttrandefriheten är en jättetydlig rättighet som måste funka i alla led, säger han.

Alla artiklar i temat Schhh? (7)

ur Lärarförbundets Magasin