Läs senare

”Krya på dig!”

Som chef har man en skyldighet att hålla kontakt med sjukskrivna medarbetare. Men hur ofta ska man höra av sig? Och vad gör man om medarbetaren inte vill ha kontakt?

18 okt 2012
”Krya på dig!”
Bild: Kajsa Eldsten

Rektorer och förskolechefer har ett tydligt rehabiliteringsansvar för sjukskrivna medarbetare. Men vad gör man som arbetsgivare om medarbetaren vill bli lämnad ifred?

– Vi tar ofta för givet att tidig kontakt är värdefull för att komma tillbaka i arbete, men vi vet inte hur det egentligen ser ut, säger John Selander, docent i rehabiliteringsvetenskap vid Mittuniversitetet.

Han håller just nu på med ett forskningsprojekt om chefers och arbetskamraters betydelse för rehabiliteringen. En enkätundersökning och intervjuer ska visa dels om långtidssjukskrivna vill ha tät kontakt med arbetsplatsen, dels om det leder till snabbare återgång i arbete.

Projektet undersöker också hur vanligt det är med kontakt mellan chef och arbetstagare under längre sjukskrivningar. John Selanders intryck är att den kontakten ofta är ganska dålig.

– Det finns ett stort arbetsgivaransvar när det gäller rehabilitering och arbetsanpassning, men det reglerar inte hur ofta och när man ska höra av sig.

Inom Jämtlands gymnasieförbund, där Mia Kvist är rektor, finns detaljerade planer och checklistor för chefens ansvar vid rehabilitering. Den första kontakten ska chefen ta redan första sjukskrivningsveckan, ofta innan företagshälsovård och försäkringskassa hunnit kopplas in. Ett par månader in i sjukskrivningen är dock formuleringarna mer öppna och inte lika detaljerade. Det står ganska kortfattat beskrivet att chefen ska ha kontinuerlig kontakt med medarbetaren, men inte hur ofta.

– Jag hör lite på samtalet med den sjukskrivne om jag ska ringa veckan efter eller om jag ska vänta. Det kan vara svårare att ringa någon som är slutkörd och mår psykiskt dåligt på grund av jobbet. Där kan det fungera bättre att skicka ett kort, som de kan läsa när de vill och orkar. Men mitt intryck är att de flesta blir glada när man hör av sig, säger Mia Kvist.

Christina Persson, förskolechef för tre olika förskolor i Östersund, tycker att det kan vara svårt att ge avkall på den egna välviljan när medarbetare inte vill ha kontakt. Hon brukar be dem höra av sig när de är redo.

– Efter ett tag skickar jag ett namnsdagskort eller något annat som inte kräver någon prestation tillbaka.

Även Christina Persson har planer och checklistor till hjälp när medarbetare blir sjuka. Hon tycker att företags-
hälsovården ofta är till god hjälp när det gäller kontakterna med den som är sjukskriven. Förutom den sjukskrivne, chefen och läkaren brukar även representanter för Försäkringskassan och facket vara med och man kommer överens om allt från de insatser som ska sättas in till hur ofta och på vilket sätt man ska hålla kontakt.

Både Mia Kvist och Christina Persson är noga med att bjuda in sjukskrivna medarbetare till avslutningskaffe, jullunch och andra sammankomster.

– Ibland vill de inte komma, men de har i alla fall valet att tacka ja eller nej, säger Christina Persson.

När det börjar bli dags för medarbetaren att komma tillbaka och arbetsträna eller jobba brukar Mia Kvist bjuda på lunch på stan, utanför skolmiljön.

– Det har jag fått väldigt mycket positiv feedback på. Vi kan i lugn och ro sitta och prata och planera för framtiden.

Som forskare utan färdiga resultat har John Selander svårt att spekulera i vad hans studie kommer att utvisa.

– Men det finns tidigare forskningsresultat som talar för att sjukskrivna upplever det som positivt att bli sedda och lyssnade till av chef och kollegor. Om det sen leder till snabbare återgång i arbete vet vi inte än.

Mia Kvist och Christina Persson är båda övertygade om att kontakten med sjukskrivna har betydelse för möjligheterna att komma tillbaka i arbete.

– Man ska inte känna sig bortglömd. Både arbetskamrater och jag som chef måste visa att personen är önskad och saknad på jobbet, säger Christina Persson.

10 tips

  • Förebygg sjukskrivning!
  • Uppmuntra personalen att berätta när de har det för tungt och försök att avlasta i jobbet.
  • Ta tidigt en första kontakt och var lyhörd!
  • Om personen inte vill ha kontakt med dig som chef, försök att lösa det med ett möte via företagshälsovården.
  • Hör av dig med jämna mellanrum!
  • Ett kort eller en blomma kan betyda mycket. Bjud på lunch eller fika på annan plats, utanför skolan/förskolan.
  • Gör tröskeln så låg som möjligt!
  • Steget att börja jobba eller arbetsträna blir mindre om den sjukskrivne kan komma och hälsa på ibland. Påbörja hellre jobbet i liten skala i maj än att vänta till augusti.
  • Följ upp!
  • Håll regelbundna samtal när personen är tillbaka – det ärviktigt för att förebygga återfall.

Av skolledarna Mia Kvist & Christina Persson

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com