Läs senare

Lagen kräver en skolchef

Sedan första juli i år är det ett krav i skollagen att huvudmän ska ha en eller flera skolchefer. De ska se till att verksamheten följer de statliga styrdokumenten.

av Per Hagström
24 aug 2018
24 aug 2018
Susanne Ekholm.

Befattningen skolchef finns hos många huvudmän men var osynlig i skollagen fram till första juli i år. Nu har landets skolchefer fått en egen paragraf i lagen och samtidigt ett uttalat ansvar för att verksamheten följer de statliga styrdokumenten.

Men exakt vem som är skolchef i lagens mening för olika delar av skolväsendet är inte klart i alla kommuner.
– Jag har inte fått höra att ansvaret ligger på mig nu. Men jag är verksamhetschef för förskolan så jag antar att jag kommer att få den rollen när det gäller våra förskolor, säger till ­exempel Susanne Ekholm i Köpings kommun.

Vi brottas med ett statligt och ett ­kommunalt uppdrag precis som förskole­chefer och rektorer.

Kommer det att förändra hur du jobbar på något sätt?
– Nej, inte så mycket. Det är klart att det inskärper att jag måste hålla koll på att verksamheten följer styrdokumenten. Men den rollen hade jag redan innan och jag brinner för läroplanen av egen kraft.

Får du en starkare position i ­förhållande till huvudmannen?
– Jag har förmånen att jobba i en kommun där politikerna lyssnar, men om jag inte hade gjort det så hade jag sett det som en fördel att skolchefen har blivit synlig i skollagen.

Varför?
– Vi brottas med ett statligt och ett kommunalt uppdrag precis som förskolechefer och rektorer och då är det bra om det statliga uppdraget blir ­tydligt.

ur Lärarförbundets Magasin