Läs senare

Lämnar kommunen i protest mot villkoren

AktuelltAntalet medarbetare per skolledare har nått en kritisk gräns i Härnösand. Det menar fem fackförbund som nu varnar för skol­ledarflykt.

av Per Hagström
23 maj 2017
23 maj 2017

Efter sommaren slutar Anders Digné som rektor på Solenskolan i Härnösand för att börja pendla till ett rektorsjobb i grannkommunen Kramfors. Bytet av arbetsplats innebär att hans personalansvar krymper från dagens 65 medarbetare till omkring 35.
– Förhoppningsvis får jag utrymme för en annan typ av ledarskap och en rimlig arbetsbelastning, säger han.

Anders Digné har hanterat sin stora personalstyrka genom att skapa en inre organisation där arbetslagsledare och förstelärare avlastar honom. Men det har inte räckt. Organisationen ovanför har fallerat, menar han. Stödfunktioner inom förvaltningen, som HR och verksamhets­strateger, drar åt olika håll.
– Frågor som jag har skickat uppåt bollas mellan olika instanser och hamnar till slut i mitt knä igen.

Anders Digné börjar på nytt jobb i Kramfors efter sommaren.

Anders Digné är inte ensam om att känna sig frustrerad. Situationen för skolledarna i Härnösand granskas just nu av Arbetsmiljöverket, som överväger att rikta ett föreläggande mot kommunen. Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Skolledarförbundet, Kommunal och Vision har skickat en gemensam skrivelse till kommunen. Man varnar för risken att förlora sina skolledare till grannkommunerna. Det finns ett riktmärke på 35 anställda per chef, men det överskrids ofta. Facken vill dessutom sänka det till 25.
– Jag tror att markeringen i kombination med att skolledare slutar kan bli en vändpunkt, säger Anders Digné.

Skolchefen i Härnösand, Birgitta Wigren, bekräftar att situationen är ansträngd.
– Vi har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända barn vilket inneburit att verksamheter har vuxit mer än normalt, säger hon.
Kommunen har beslutat om en rad åtgärder för att minska skolledarnas belastning, uppger Birgitta Wigren.

ur Lärarförbundets Magasin