Läs senare

Långt kvar till medlemsmål

16 mar 2018

Antalet skolledarmedlemmar i Lärarförbundet minskade något under 2017. Vid årsskiftet fanns det 6 588 skolledare i Lärarförbundet. Det är alltså en bit kvar till målet om 7 000 skol­ledarmedlemmar under den här kongressperioden, som avslutas i höst.

Det vanligaste skälet till att skolledarmedlemmar försvinner är byte av jobb till en annan bransch. En del är kvar som medlemmar i Lärarförbundet, men har ­slutat att arbeta som just skolledare.

Sex av förbundets elva regioner backade. Procentuellt sett var tappet störst i Uppsala och Karlstad, som båda backade runt 5 procent under året. Region Göteborg ökade mest. Där blev skolledarmedlemmarna 4,2 procent fler 2017, vilket motsvarar 42 personer.

ur Lärarförbundets Magasin