Läs senare

Lär av utbildningsvärldens aktivister

09 Jun 2016

Varför dras INTE landets bästa hjärnor till utbildningssektorn? Den frågan ställde sig sistaårs-studenten Wendy Kopp i sitt examensarbete på Princeton-universitetet 1989 då hon funderade på utmaningarna som USA stod inför. Skolresultaten hos barn från låginkomsttagarfamiljer stod stilla sedan ett århundrade, det var lärarbrist och en första globaliseringsvåg höll på att svepa in över landet. Alltså inte olikt läget i dagens Sverige.

Kopps examensjobb och lösning har i dag vuxit till en global rörelse, men började med att hon rekryterade nyexaminerade studenter från landets toppuniversitet och lät dem undervisa i fattiga områden i två år. Tanken var att det krävs mer än bara kunskap för att inspirera elever att nå sin fulla potential – det krävs riktigt bra ledare.

I dag får Teach for Americas (TFA) rekryter fem veckors intensiv träning och jobbar sedan som lärare i 52 "problemregioner" runt om i landet. De får sedvanlig ingångslön, mentorering och ledarskapsutveckling längs vägen – men det slutar inte där. Tanken är att de efter sina två år ska ha fäst sig så vid eleverna och grämt sig över utmaningarna att de är redo att göra mer – oavsett framtida karriärval.

Genom den strategin har Teach for America skapat över 50 000 utbildningsaktivister som förutom att jobba inom skolväsendet (vilket en majoritet fortsätter med) blivit politiker, aktivister, jurister eller något annat matnyttigt. En undersökning visar att rekryterna är lika effektiva som övriga lärare (med i snitt 14 års erfarenhet) och når bättre resultat med unga barn, och inom matte och naturvetenskap.

Den riktigt intressanta frågan för TFA har länge varit vad som utmärker en bra lärare. För att bättre förstå detta har organisationen genom åren studerat de rekryter som når bäst resultat. Lärarna som lyckades bäst hade höga förväntningar på eleverna. De utvärderade ständigt sitt arbete i en konstant jakt på bättre metoder och lyckades entusiasmera såväl elever som föräldrar att sätta höga mål och sträva efter att nå dem.

Julia King till exempel. Hon undervisade i Chicago 2008 och inledde sin tid på TFA med att fråga elever och föräldrar var de ville göra om två, fem och tio år. Utifrån detta satte hon mål och diskuterade vad som krävdes för att nå dem. Hon ringde och sms:ade föräldrarna med dagliga uppdateringar och skickade hem post it-lappar med eleverna som föräldrarna kunde skriva kommentarer på. Sedan laminerade hon lapparna och hängde upp för att hålla eleverna motiverade och stolta.

TFA:s bästa rekryter var alltså outtröttliga i sin strävan. Och de var lyckliga! De som sade sig vara tillfredställda med livet i stort hade 43 procent högre sannolikhet att göra bra ifrån sig i klassrummet. I allmänhet var dock tidigare uppnådda prestationer en god måttstock på framtida resultat, vilka enklast kunde skattas genom betyg och tidigare prov på framgångsrikt ledarskap.

Efter en mångårig chefsroll på Teach for America startade Wendy Kopp den globala paraplyorganisationen Teach for All, som i dag har spridits till 38 länder. I Sverige öppnade Teach for Sweden portarna 2013, och har hittills rekryterat cirka 70 kandidater som arbetar i utsatta skolor i Göteborg, Malmö och i Stockholm. Till skillnad från Teach for America har den svenska motsvarigheten inte kritiserats för att ersätta kvalificerade lärare med icke-kvalificerade berättar verksamhetschefen Ida Karlberg Gidlund. Detta eftersom svenska skolan brottas med så pass utbredd lärarbrist att hennes kandidater inte tar någons jobb.

Att styrka lärares ledarskap och locka fler talanger till kampen för jämlika utbildningsmöjligheter känns som ett fräscht grepp. Går det att utvidga, månne?

Hanna Sistek

Yrke: Frilansjournalist med världen som arbetsfält. Har bott på fem kontinenter och skriver om allt från miljöteknik till terrorism. Är uppvuxen i Göteborg, har rötter i Tjeckien och känner sig hemma lite överallt.

ur Lärarförbundets Magasin