Ingår i temat
Legitimationen
Läs senare

”Lärarnas löner har stigit”

29 Mar 2016
”Lärarnas löner har stigit”
Foto: Per Groth

Fristående Grillska gymnasiet i Västerås hade flera visstidsanställda lärare som inte hade gått klart lärarutbildningen. När legitimationen infördes såg rektorn Stefan Remne till att de slutförde sina studier.
– Jag gjorde skriftliga överenskommelser med var och en av lärarna om när studierna skulle vara avklarade. Blev läraren inte klar under den tiden skulle tjänsten lysas ut, berättar han.

Lärarna fick ingen nedsättning i arbetstiden, men skolan stod för kurslitteraturen och såg till att lärarna kunde komma iväg till högskolan om det krävdes. Fyra av dem har nu lärarexamen och har tillsvidareanställts. Den femte är på väg att bli klar.

– Jag har gett lärarna den stöttning de behöver men jag har också varit tydlig med att jag vill ha tillsvidareanställda legitimerade lärare på skolan, säger Stefan Remne.

När lärarna väl kvitterar ut lärarexamen och legitimation får de möjlighet att förhandla om ny lön.

– En legitimerad lärare ska ha högre lön än en lärare med liknande färdigheter som saknar legitimation. Jag kan inte säga med hur mycket eftersom det är individuellt men det är viktigt att det finns en skillnad. En effekt på skolan av legitimationen är därmed att lärarnas löner har stigit, säger Stefan Remne.

Av Grillska gymnasiets 34 lärare – varav två är yrkeslärare – har 27 legitimation. Tre lärare har ansökt om legitimation och väntar på besked från Skolverket.

Stefan Remne är i det stora hela positiv till legitimationsreformen.

– Den har satt läraryrket i fokus på ett helt annat sätt än tidigare. Det har blivit mer värdefullt att gå klart lärarutbildningen. Det var säkert lite si och så med det tidigare.

Stefan Remne ser ändå en del begränsningar i legitimationsreformen. På kort sikt tror han inte att den leder till en bättre undervisning.

– Kvalitetssäkringen i legitimationen är begränsad till lärarens faktiska kunskaper. Det är inte säkert att du är bra på att hantera eleverna i klassrummet bara för att du har gått en lärarutbildning och har legitimation. Lärarutbildningen har en del kvar att göra när det gäller exempelvis ledarskap och socialpsykologi.

Stefan Remne anser också att reformen har en del barnsjukdomar. Dit hör till exempel att det är så lång väntan på att få legitimationen, att vissa lärare inte får behörighet i ämnen de tidigare har varit behöriga i och att medbedömande lärare inte behöver ämnesbehörighet vid betygsättning.

På längre sikt hoppas han ändå att legitimationen ger en kvalitetshöjning.

– Lärarutbildningen blir mer attraktiv om lärarnas status och löner höjs. I förlängningen kan det leda till fler dugliga lärare vilket gynnar eleverna.

Västerås

Namn: Stefan Remne.

Jobb: Rektor på Grillska gymnasiet i Västerås.

Tycker om reformen:

+ Lärare med avbrutna studier bakom sig ser till att slutföra lärar­utbildningen.

– Otillräcklig kvalitetssäkring av lärar­kompetens.

Alla artiklar i temat Legitimationen (9)

ur Lärarförbundets Magasin