Ingår i temat
Legitimationen
Läs senare

Lätt snubbla på betygsregler

Är du en av de rektorer som själv skrev under dina olegitimerade lärares betyg i höstas? Då är du inte ensam. Men enligt Skolverket gjorde du fel.

29 mar 2016

Illustration: Mats JerndahlRektorer får enligt Skolverket inte agera medbedömare och signera olegitimerade lärares betyg. Inte ens om de är legitimerade lärare. En tolkning som går stick i stäv med den som många rektorer har gjort av de nya betygsreglerna.
En som blir förvånad när hon får höra talas om Skolverkets uttalande är Anna Cederwall. Hon är rektor på Vittra Väsby i Upplands Väsby, strax norr om Stockholm. I höstas var det hon och hennes biträdande rektor som satte betyg tillsammans med skolans olegitimerade lärare.

– Vi tyckte att vi var bra lämpade. Vi är båda legitimerade lärare med lång erfarenhet av betyg och bedömning. Dessutom gav det mig som rektor kontroll, säger Anna Cederwall.

Men enligt Skolverket var det egentligen bara den biträdande rektorn som fick lov att skriva under betygen tillsammans med de olegitimerade lärarna. Detta eftersom Anna Cederwall är rektor på heltid medan den biträdande rektorn är anställd som lärare på halvtid och därmed kan vara medbedömare som en del av sin lärartjänst.

– Enligt lagtextens lydelse är det en legitimerad lärare, inte en rektor, som ska bistå den olegitimerade läraren. Det är därför inte tillåtet att hoppa över den legitimerade läraren och gå direkt på rektorn. En legitimerad lärare måste alltid finnas med i processen, säger Jessica Ovin, jurist på Skolverket.

– Vad märkligt. Vi som är legitimerade lärare är ju det oavsett om vi jobbar som lärare just nu eller inte, kommenterar Anna Cederwall.

Hon får medhåll av Olof Johansson. Han är rektor på Norsjöskolan i Västerbottens inland.

– En rektor som är legitimerad lärare borde anses tillräckligt förtrogen med bedömning och betygsättning för att sätta betyg i samråd med en olegitimerad lärare, tycker han.

Själv satte han i höstas betyg tillsammans med en olegitimerad undervisande lärare eftersom ingen av skolans legitimerade lärare var behörig i just det ämnet.

Detta var enligt flera andra rektorer också anledningen till att de skrev under en olegitimerad lärares betyg i höstas. Men enligt Skolverkets tolkning av lagen skulle de i sådana fall i stället ha låtit en legitimerad, men i ämnet obehörig, lärare skriva under tillsammans med den undervisande olegitimerade läraren. Jessica Ovin förklarar att det finns en tanke bakom att det är en legitimerad lärarkollega och inte rektorn som ska sätta betyg tillsammans med en olegitimerad lärare.

– Kravet på lärarlegitimation för att få undervisa, få tillsvidareanställning och få sätta betyg självständigt ger huvudmän ökade incitament till att anställa legitimerade lärare. Därför är det viktigt att hålla isär rektorns roll och den legitimerade lärarens roll vid betygsättning, säger hon.

Inför julbetygen var det en del legitimerade lärare som inte ville vara medbedömare om de inte fick tid att följa den olegitimerade lärarens undervisning på nära håll genom till exempel klassrumsbesök, samplanering och gemensam bedömning av prov. Skolverket menar däremot att medbedömande legitimerade lärare inte behöver samla in egna bedömningsunderlag för eleverna utan kan utgå från de bedömningsunderlag som finns. Myndighetens ställningstagande bygger på att det i förarbetena till lagen står att en rektor kan låna in legitimerade lärare från någon annan av huvudmannens skolor för att få hjälp vid betygsättningen.

– Det är alltså inte tänkt att den legitimerade läraren ska behöva följa den olegitimerade lärarens undervisning för att kunna sätta betyg tillsammans med denna, säger Jessica Ovin.

En tolkning som Robert Olsson, rektor på Rådaskolan i Mellerud i Dalsland, tycker låter rimligt.

– Om jag hade haft möjlighet att låta mina legitimerade lärare gå bredvid de olegitimerade lärarna hade jag ju inte behövt de olegitimerade, påpekar han.

Många tänkte fel

I oktober frågade Skop för­ ­Lärarnas tidnings räkning drygt 1 000 grundskole­rektorer om de själva skulle sätta betyg på elever de inte hade undervisat. Var sjätte, 16%, svarade ja.

 

Lathund till reglerna – skriv ut och sätt upp!

Här kan du ladda ner en pdf med vår lathund. Skriv ut den och sätt upp på anslagstavlan eller någon annan plats. Pdf:en är på två A4-sidor, så se till att dubbelsidig utskrift är avslagen. 

Rektorer har ansvaret för betygssättningen

  • Rektorer måste vara anställda som lärare på deltid för att få sätta betyg tillsammans med en olegitimerad lärare. Båda skriver då under betygen.
  • Betyg blir inte ogiltighetsförklarade på grund av att fel person bistått den undervisande läraren vid betygssättningen.
  • En legitimerad lärare behöver inte få veta redan vid terminsstart att hen ska vara medbedömare. Det väsentliga är att det meddelas i så god tid före betygsättningsdags att den legitimerade läraren har möjlighet att planera in uppgiften i sitt arbetsschema.
  • Det är rektorn som ansvarar för hur samarbetet kring betygsättningen ska se ut. Det är också rektorn som har det slutliga ansvaret för att betyg sätts enligt bestämmelserna.
  • Den legitimerade läraren går inte i god för den olegitimerade lärarens arbete i sin helhet utan intygar att betyget är riktigt utifrån det bedömningsunderlag som finns.
  • Den som har beslutat om ett betyg ska på begäran kunna upplysa eleven och elevens vårdnadshavare om skälen för betyget. Men det räcker att den medbedömande legitimerade läraren kan säga hur bedömningen har gjorts utifrån de bedömningsunderlag som varit tillgängliga.

Källa: Skolverket

Alla artiklar i temat Legitimationen (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com