Ingår i temat
Legitimationen
Läs senare

Lätta på kraven?

Lärarbristen och många nyanlända gör det svårt att uppfylla legitimationsreformens krav. Vi frågade två politiker om det är dags att se över reglerna.

29 mar 2016

 

”Ja, det ger mer tid till undervisning”

Foto: Michael SteinbergNamn: Ulrika Carlsson

Gör: Riksdagsledamot, utbildningspolitisk talesperson för Centerpartiet

Lärarbakgrund: Mellanstadielärare

Har lärarlegitimation? Ja

Är det dags att lätta på kraven när det gäller lärarlegitimationen?– Ja, vi vill slopa kravet på lärarlegitimation under en treårsperiod. Förra året tillkom 70 000 elever på grund av det stora flyktingmottagandet. Vi har en oerhört stor lärarbrist just nu och den kommer inte att avta de närmaste åren. Det här kan vara en del av lösningen på det problemet.

Vilka effekter kan ert förslag ge?

– Vi kan lösgöra tid för de legitimerade lärarna att satsa på undervisningen. Nu avsätter de mycket arbetstid till betygsättning åt andra lärare. Lärare och andra som har lämnat yrket kan känna sig välkomna tillbaka till skolan. De får möjlighet att arbeta fullt ut som lärare och sätta betyg utan överrock även om de inte tagit ut sin legitimation.

Vad innebär det för rättssäkerheten att olegitimerade lärare får sätta betyg?

– Varje skolas rektor har ansvar för att betygsättningen sker på ett bra sätt och att lärare får den stöttning de behöver. Det är ju ingen ny fråga att det finns olegitimerade lärare i skolan.

Urvattnas inte reformen av ert undantag?

– Nej, jag tror att det flesta förstår att vi är ett i exceptionellt läge just nu. Vi säger inte att legitimationen inte är viktig. Det vi säger är att vi vill få ut så mycket som möjligt av varje enskild lärare för elevernas skull.

”Nej, vi löser inget genom att omkullkasta reformen”

Foto: Michael Steinberg
Namn: Gustav Fridolin

Gör: Utbildningsminister, Miljöpartiet

Lärarbakgrund: Folkhögskollärare

Har lärarlegitimation? NejÄr det dags att lätta på kraven när det gäller legitimationen?

– Nej. Vi har en stor lärarbrist men den löser vi inte genom att omkullkasta allt det som vi har gjort under den mödosamma resan att införa krav på legitimation.

Varför inte?

– Vi kan diskutera hur legitimationsreformen har genomförts. Men nu är den på plats och skolorna har lagt ner mycket arbete på att i första hand använda sig av legitimerade lärare. Att då säga att de inte längre behöver bry sig om allt detta vore fel väg att gå. Det är att återigen försöka lösa lärarbristen med hjälp av obehöriga lärare på samma sätt vi har gjort under så många år.

Hur ska ni göra i stället?

– På kort sikt genom fler vägar in i läraryrket som exempelvis kompletterande pedagogisk utbildning och snabbspår för nyanlända där man arbetar och studerar samtidigt. Målet måste då alltid vara att den nyanställde ska få legitimation. Släpper man det målet finns inte längre något tryck som säkerställer att den som anställs också ska få en utbildning.

Och på längre sikt?

– Genom att se till fler vill bli lärare och där har vi vänt utvecklingen uppåt i och med att fler söker till lärarutbildningen. Fler lärare måste stanna i yrket och då är satsningar på löner och bättre arbetsmiljö helt avgörande.

Färsk utredning

Den 14 mars presenterade en statlig utredning förslag om hur skolorna kan täcka det ökade behovet av lärare på grund av flyktingkrisen, bland annat genom att ta in pensionerade lärare och lärarstudenter. Utredningen presenterades efter denna tidnings pressläggning.

Alla artiklar i temat Legitimationen (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com