Ingår i temat
Legitimationen
Läs senare

”Legitimationen garanterar inte status”

29 mar 2016
”Legitimationen garanterar inte status”
Foto: Johan Bävman

Förskolechefen Marie Eklund på förskolorna Bastionen och Solbacken i Malmö anser att legitimationen har stärkt förskollärarna i deras yrkesroll.
– Legitimationen och revideringen av läroplanen har tillsammans tydliggjort att det är förskollärarna som driver den pedagogiska utvecklingen inom förskolan, säger hon.

Enligt Marie Eklund har legitimationen inte haft någon direkt inverkan på förskolornas dagliga verksamhet.

– För mig som arbetsledare har den inte haft någon som helst praktisk betydelse. Förskollärarna gjorde ett fantastiskt jobb redan innan reformen, säger hon.

Däremot har den bidragit till tydligare rutiner vid rekrytering av förskollärare, bland annat med tanke på att nya förskollärare ska genomgå ett introduktionsår med stöd av en mentor.

– Det är positivt. Mentorsåret ger de nya förskollärarna bättre förutsättningar att ta med sig det de lärt sig på utbildningen in i förskolan. De får mer råg i ryggen.

Alla förskollärarna på Bastionen och Solbacken har legitimation. En av dem hade några poäng kvar till examen och Marie Eklund såg till att hon tog tjänstledigt för att gå klart utbildningen.

Marie Eklund tror att legitimationen kan ha bidragit till att förskollärare har fått en bättre bild av vad det egna yrket går ut på. Men det behövs mer än en legitimation för att höja förskollärarnas yrkesstatus.

– Legitimationen kan vara ett sätt, men vi måste också bli bättre på att visa upp allt bra vi gör på förskolan. Med dagens löner är det också svårt att hävda en yrkesstatus.

Malmö

Namn: Marie Eklund.

Jobb: Förskolechef för två enheter i Malmö.

Tycker om reformen:

+ Förtydligar förskollärarnas pedagogiska ansvar.

– Finns inga minus efter att introduktionsåret som krav på legitimation avskaffades.

Alla artiklar i temat Legitimationen (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com