Läs senare

Mål om arbetsbörda och lön har inte nåtts

AktuelltEtt rimligt antal medarbetare och lön i paritet med en vd. Det var två viktiga mål som sattes av Lärarförbundet skolledare för fyra år sedan.
Hur har det gått, ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman?

av Per Hagström
05 okt 2018
05 okt 2018
Ann-Charlotte Gavelin Rydman är ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Foto: Per Bengtsson

1 Rimligt antal medarbetare.
– Vi kan se att det har tagits steg i rätt riktning. Flera kommuner har satt egna riktmärken. Och Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en checklista som arbetsgivare kan använda när de ska bestämma antal medarbetare per chef.

Men statlige utredaren Björn Åstrand nobbade ert förslag om nationella riktlinjer.

– Ja, det var inte alls bra. Men vi ger aldrig upp i den frågan utan fortsätter att driva den, bland annat genom att peka på forskning som visar att ett nära ledarskap är en friskfaktor för de anställda.

2 Lön som en vd i en jämförbar organisation (60 000 kronor i månaden).
– Målet är delvis uppfyllt. Det beror på var i landet du tittar. I Stockholm ligger löner­na någonstans där. ­Generellt sett har skolledarna fått bra löneökningar de ­senaste åren men vi har inte nått 60 000 kronor överallt.

Och det så kallade ansvars­avståndet till lärarna – alltså att rektorernas större ansvar ska avspeglas i lönen. Hur har det utvecklats under perioden?
– Hos vissa huvudmän har det krympt och det är ett dilemma. Därför är det viktigt att vi har skolledarombud som kan driva frågan om skol­ledarlöner lokalt.

ur Lärarförbundets Magasin