Läs senare

Många nya namn i skolledarnas styrelse

SkolledarmötetSkolledarna har valt sina nya ledande företrädare. Ann-Charlotte Gavelin Rydman fortsätter som ordförande medan många nya namn tar plats i den utökade styrelsen.

Skolledarna

 • Lärarförbundet Skolledare är en egen del inom Lärarförbundet och dess högsta beslutande organ är Skolledarmötet, som motsvarar en kongress. I organisationen, den största för svenska skolledare, ingår 6.600 chefer i skolor och förskolor.
  Källa: Lärarförbundet.

Lärarkongressen beslutade att styrelsen för Lärarförbundet Skolledare skulle bli större. Posterna vice ordförande samt andre vice ordförande tillkommer, så att styrelsen nu består av tretton personer istället för elva.

Vid skolledarmötet på torsdagen valdes Ann-Charlotte Gavelin Rydman om till ordförande för fyra nya år och till de nya positionerna som vice respektive andre vice valdes Ingegärd Salmose, rektor från Kungsbacka, samt Carola Wedholm, förskolechef från Stockholm.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman fick förnyat förtroende.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman nämner förutsättningar för skolan och för ledarskapet, lön och arbetsmiljö som de stora frågorna att jobba med de kommande åren.

– Lön och bättre förutsättningar står alltid högt upp på dagordningen. Det handlar om en lön som speglar det stora ansvaret och förutsättningar för att kunna vara pedagogiska ledare och för att kunna göra den bästa skolan för alla lärare och elever. Arbetsmiljöfrågan har också blivit en allt viktigare fråga för skolans chefer. Fler måste vilja bli skolledare och vilja stanna kvar på sina arbetsplatser, säger hon i ett pressmeddelande.

Lärarförbundet Skolledares nya styrelse

 • Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande, rektor Umeå
 • Ingegärd Salmose, förste vice ordförande, rektor Kungsbacka
 • Carola Wedholm, andre vice ordförande, förskolechef Stockholm
 • Lena Brännholm, ledamot, förskolechef Sundsvall (ny i styrelsen)
 • Henrik Carnhede, ledamot, rektor Staffanstorp (ny)
 • Camilla Norberg, ledamot, förskolechef Hedemora (ny)
 • Frida Eriksson, ledamot, förskolechef Enköping (ny)
 • Gabriella Ekström Filipsson, ledamot, rektor Uppsala
 • Sharon Haffajee, ledamot, förskolechef Malmö (ny)
 • Solveig Häggkvist, ledamot, förskolechef Umeå (ny)
 • Jeanette Kennerfalk, ledamot, förskolechef Kalmar (ny)
 • Katarina Wedegren, ledamot, rektor Kiruna
 • Sara Thorén, ledamot, rektor Karlstad

ur Lärarförbundets Magasin