Läs senare

”Marknaden gör resultatet sämre”

AktuelltStörre skillnader i studieresultat mellan skolor och en förstärkning av boendesegregationen. Två exempel på vad utbildningssystemet i Sverige lett till, menar en rad forskare i en ny bok där de också beskriver hur utvecklingen påverkar lärare, elever och rektorer.

av Sten Feldreich
21 maj 2019
21 maj 2019
”Marknaden gör resultatet sämre”
Illustration: Getty Images

Sverige har länge varit känt för sitt goda utbildningssystem, som bland annat bidragit till social rörlighet och jämlikhet. I boken Neoliberalism and Market Forces in Education presenterar dock forskare från olika vetenskapliga discipliner en mörkare bild.

– OECD har kritiserat Sverige för att utbildningssystemet är för marknadsorienterat och att det leder till segregation och ojämlikhet, säger Andreas Fejes, redaktör för boken och professor i vuxenpedagogik vid institutionen för beteende­­­vetenskap och lärande vid Linköpings universitet.

Från att utbildning har varit en grundläggande social rättighet har den blivit en vara på marknaden. Förutom att planera, organisera och leverera tjänster ska skolan också följa upp och utvärdera de tillhandahållna tjänsterna. Denna förskjutning i synsätt har förändrat hur skolan som institution betraktas.

OECD har kritiserat Sverige för att utbildningssystemet är för marknadsorienterat och leder till segregation och ojämlikhet

I olika kapitel tar boken upp ämnen såsom det fria skolvalet, möjligheten för enskilda att starta friskola och att ta ut vinst från skolor som får offentliga medel samt hur detta får konsekvenser för elever, lärare och rektorer. Bland annat beskrivs hur det fria skolvalet egentligen inte är särskilt fritt, utan utesluter många elever. För de elever som bor i staden, eller kan pendla finns många möjligheter att välja. För de som bor på landsbygden finns ingen valfrihet, inte heller för de elever som läser introduktionsprogam.

Vad kan omvärlden lära av vad som skett i Sverige? 

– Här har vi facit på hur snabbt marknadsreformer kan omvandla utbildningssystem, bidra till försämring av skolresultat samt till segregering och ojämlikhet. Och då har inte de långsiktiga effekterna blivit synliga än. Vilket samhälle får vi när elever som har fostrats till att bli kunder från tidig ålder, blir vuxna? säger Andreas Fejes.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com