Läs senare

Motivation måste komma inifrån

AktuelltStenkulaskolan ligger i ett socioekonomiskt tufft område i Malmö. De senaste fyra åren har skolan genomgått en förändring. Allt fler elever kvalar in till gymnasiet, skolan ligger 15 procent över förväntansvärdet som Malmö stad satt upp.

av Sten Feldreich
20 maj 2019
20 maj 2019
Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkulaskolan. Foto: Anna Simonsson

Martin Bieber, ansvarig för högstadiet, tillämpar Simon Sineks tankar om ledarskap som bygger på tre steg. Det första är att hitta argumenten till varför man vill nå sitt uppsatta mål. Sedan hitta metoderna för hur det ska gå till och slutligen; vad man måste göra för att nå målet.

– Vårt varför, ”why”, är ”We make the world a better place”, säger Martin Bieber.

Receptet låter ganska allmängiltigt. Berätta mer!

– För vår del handlar det om att vi tydligt kommunicerar skolans ”varför”. Höga förväntningar på eleverna och rätt utformade lärmiljöer ger resultat. Men allt bottnar i grunden på empati och relationsbyggande med eleverna. Man måste först förstå eleverna och bemöta dem på rätt sätt för att det ska fungera. Allt enligt devisen ”Know me before you teach me”.

Martin Bieber

Gör: Biträdande rektor på Stenkulaskolan, Malmö, ansvarig för högstadiet.

Aktuell: Arbetar efter devisen att alla elever, oavsett förutsättningar, ska få en chans att med egen kraft påverka sin framtid.

Kan du ge exempel?

– Det handlar om att göra skolan meningsfull utifrån var eleven befinner sig. Vissa elever har en stor misstro mot vuxenvärlden. De litar bara på sig själva och sina närmaste kompisar. Vi försöker förändra den mentaliteten så att eleven upptäcker sina möjligheter och hur egna beslut kan förändra tillvaron. Jag vill att alla elever, oavsett förutsättningar och behov, ska få en chans att lyckas och därmed göra Malmö lite bättre.

Hur går det till att motivera elever?

– Motivationen, den måste komma inifrån eleven själv. Vi har elever vars högsta önskan är att komma bort från där de nu befinner sig. Om vi kan visa att det går att skaffa sig en biljett till ett bättre liv är mycket vunnet. Med hjälp av skolan och inre driv kan eleven få en ”Golden ticket”, som leder mot en bättre framtid. Utbildning är nyckeln till att förbättra världen.

Golden ticket?

– Ja, en biljett till gymnasiet som eleven tjänar ihop till genom att bli godkänd i matte, svenska och engelska samt fem ämnen till. Vi arbetar hela tiden med tre uppsatta mål för varje elev: ett kunskapsmål, ett välbefinnandemål och ett så kallat jämlikhetsmål. När de målen möts är vi på rätt spår – ett ständigt pågående arbete. Varje elev som lyckas sprider positiva signaler till sin omgivning.

Du fick priset ”Ung Skolledare” vid Skolledardagarna i februari, men 42 år är inte särskilt ungt…?

– Nej, men som skolledare är jag rätt ung. Inne på mitt femte år. Tidigare var jag lärare på medieprogrammet i tio år på forna JB-gymnasiet, Ystad.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com