Läs senare

När självutnämnda ledare tar över

Konfrontera – men ta också tillvara den informella ledarens kreativa sida. Med tydliga mål och nya arbetssätt kan personen bli en positiv kraft på arbetsplatsen.

01 feb 2016

Illustration: Emma Hanquist

När Annica Järking anställde personal till en nystartad förskola valde hon nyfikna och entusiastiska personer som ville utveckla förskolan tillsammans med henne. Ändå dröjde det inte länge förrän en av de nyanställda började obstruera. Annica Järking noterade att medarbetaren ibland inte gjorde som de hade kommit överens om och att hon ofta på eget bevåg ändrade förskolans aktiviteter.
– Min räddning i den här gruppen med självutnämnd chef var enskilda mentorsamtal varje månad med alla medarbetare. Genom att lyssna av de andra förstod jag att den här personen hade en egen agenda och att hon också fått med sig en annan tjej.

När Annica Järking en dag såg att medarbetaren ägnade sig åt sin mobil på den uttalat mobilfria arbetstiden valde hon att säga ifrån direkt. Om arbetssättet på förskolan inte passade, var det bättre att söka en annan arbetsplats, förklarade hon. Samtidigt berömde hon medarbetarens kapacitet och kompetens och påpekade vilken nytta förskolan kunde ha av den.

Konfrontation är något som Cecilia Frank, konsult inom personal och ledarskap, förespråkar. Man ska göra precis som Annica Järking och vara tydlig med att medarbetaren inte är lojal med chefens beslut. Vid en konfrontation ska en chef inte bara ta upp vad medarbetaren gjort fel, utan även lyfta fram personens styrkor.

– Informella ledare är gärna läktar­spelare, med många synpunkter på matchen, men utan lust att spela själva. Här kan chefen lyfta in medarbetaren i matchen, så att hon får vara med och ta ansvar.

Cecilia Franks erfarenhet som konsult är att en sådan medarbetare som Annica Järking hade, som protesterar på ett subtilt sätt genom att ”glömma” eller skjuta på saker man kommit överens om, tillhör de svåraste. Det är ofta enklare att ta itu med informella ledare som protesterar öppet.

Anders Sköldqvist har varit rektor i såväl små glesbygdsskolor som i storstadsskolor. Han tror att subkulturer med informella ledare lättare växer fram i små skolor där rektorn inte finns på plats varje dag. Å andra sidan ser han en risk i att kommunikationsvägarna blir alltför långa på stora skolor, något som kan splittra och skapa flera skolor i en. Det är också en grogrund för informella ledare.

– Jag som chef måste vara tydlig med att kommunicera vilka gemensamma mål vi har att uppnå. Det gäller att hålla ihop skolan.

Han lutar sig gärna mot vad forskningen kommit fram till och bygger både verksamhet och argumentation utifrån det. Anders Sköldqvist låter personalen jobba tillsammans i lärgrupper som diskuterar olika frågor och förslag. Så länge skolan jobbar mot målen är han positiv till att medarbetarna hittar olika sätt att nå dit.

Just att hitta nya arbetssätt och mötesformer är enligt Cecilia Frank ett sätt att stärka gruppen och begränsa de informella ledarnas möjlighet att göra sig till talesmän för en hel arbetsplats.

Hon menar att det finns något väldigt positivt med informella ledare. De är ofta kreativa, något som skolledaren bör ta tillvara.

– Försök hitta var den här personen har sitt engagemang, så att han eller hon kommer till sin rätt, säger Cecilia Frank.

Förskolechefen Annica Järking blev först riktigt besviken, både på den illojala medarbetaren och på sig själv för att inte ha varit tillräckligt tydlig. Men så småningom hittade de ett sätt att samarbeta.

– När vi kommit över hindren kunde jag uppskatta hennes förmåga att snabbt lösa problem som dök upp, till exempel när någon i personalen blev sjuk och vi behövde ändra dagens planering.

4 tips – Så hanterar du informella ledare

 1. Konfrontera
  Tala om hur du upplever att personen motarbetar dina beslut och ditt sätt att leda. Uppmärksamma även medarbetarens positiva sidor och lyssna till hennes/hans idéer.
 2. Stärk gruppen
  Jobba med nya mötesformer, till exempel parvisa samtal eller mindre grupper och ta del av flera personers åsikter. Annars gör sig informella ledare lätt till talespersoner för hela gruppen.
 3. Ta på teflonkostymen
  Alla protester är inte riktade mot dig personligen, utan kan handla om funktionen du representerar. Under en period kan du behöva vara lite hårdhudad och låta kritik rinna av dig.
 4. Skaffa ett bollplank
  Det är lätt att fastna i egna tankebanor, men genom att tänka högt och diskutera med andra får du perspektiv på problemen.

ur Lärarförbundets Magasin