Läs senare

Nordiskt skolledarmöte – Lederforum 

Varje sommar sedan ett antal år tillbaka har representanter för de nordiska länderna träffats för att diskutera gemensamma ledarfrågor. Från och med i år har en nyordning införts då mötena numera är en del av NLS verksamhet. Lederforum är ett rådgivande organ inom NLS vars syfte är att utgöra en mötesplats, ett diskussionsforum för ledarna inom NLS medlemsorganisationer. NLS och Lederforum kan man läsa mer om på NLS hemsida www.n-l-s.org.
 

20 Sep 2005

 I år samlades 28-30 juni cirka 30 skolledare från de centrala skolledarföreingsstyrelserna i Norge, Danmark, Finland, Färöarna, Island och Sverige. Mötet skedde utanför Fredrikstad, Hankö, som ligger i den norska skärgården söder om Oslo. 
   Man kan konstatera att situationen ser likadan ut på väldigt många punkter i alla länderna vilket också markerar vikten av att vi som yrkeskår har koll på det internationella perspektivet eftersom det som händer i andra länder också dyker upp hos oss i en eller annan tappning 

Eftersom det var första mötet i NLS regi ägnades en hel del tid åt att diskutera hur det framtida arbetet ska läggas upp både vad beträffar innehåll och organisation. Ämnen som behöver tas upp är utbildningspolitiken som OECD och EU står för. Vad händer där som kommer att påverka oss i framtiden? Vidare behöver ett gemensamt dokument inom NLS tas fram om ledarskapsfrågor. 
   Konflikthantering sågs också som något som är aktuellt. 

Från Danmark redogjorde BUPL sin organisation och ledarskapssyn. BUPL organiserar fritidspedagoger, förskollärare och ledare inom förskola och fritidshem. Som positiva erfarenheter redovisade man att rådgivning till ledare varit en framgångsfaktor liksom arrangerandet av speciella aktiviteter för ledare såsom möten och utbildningar. Tidningen ”Ledertråden” uppskattas också av medlemmarna. 
   Jan Spurkeland, beteendevetare från Norge, pratade om relationsledelse under ett föreläsningspass. Som svensk kunde man känna igen mycket från våra egna diskussioner om kommunikativt ledarskap. Han talade om relationskompetens som består av 14 olika komponenter. Till exempel tillit, dialogförmåga enskilt och i grupp, feed-back, synliggörande av ledningen, motivation, kreativitet, konflikthantering, känslomässig mognad, humor och resultatorientering. Allt detta känner vi igen från våra egna diskussioner om framgångsrikt ledarskap. 

Attityden vi som ledare bör ha lyftes också fram: Unna andra framgång, vara helhetsorienterad, jobba genom relationer och glädja sig över och tydliggöra kollektiva prestationer. Tillrättalägga, stötta, hjälpa och leverera möjligheter nämndes också i sammanhanget. Han tog också upp relationellt mod och relationell feghet. Modet krävs när man märker motstånd i sig själv mot andra, när du får tvinga dig till att ta kontakt/möta andra, när du vet att ögonkontakt är enda utvägen. Relationell feghet är när man väljer att skriva till någon istället för att prata om det svåra och när du blir undvikande i ditt ordval 

Under dagarna som bjöd på högsommarvärme och strålande sol hann vi också med en båttur i norsk skärgård och ett besök i gamla stan i Fredriksstad där vi svenskar tidigare varit i betydligt mindre fredliga avsikter än vad som gällde vid detta besök. 

ur Lärarförbundets Magasin