Läs senare

Nu ska kontrollmonstret tämjas

av Gertrud Svensén
28 Nov 2017
28 Nov 2017
Gertrud Svensén, chefredaktör.

Byråkrati har en tendens att växa. Inom organisationsteorin kallas fenomenet ibland för Parkinsons lag, efter den brittiska historikern och satirikern C Northcote Parkinson. Enligt honom stiger antalet anställda i offentliga institutioner – oavsett om mängden arbete som ska utföras ökar, minskar eller till och med försvinner.

Att administrationskraven är en snabbt växande börda känner de flesta som jobbar inom förskola och skola till. Ofta förknippas utvecklingen med det som brukar kallas för new public management. Detalj­reglering och mäthysteri sätter käppar i hjulet för utveckling och effektivitet – och professionerna tappar makt och friutrymme. Lärare, förskollärare och skolledare tvingas lägga orimlig tid på administration och byråkrati i stället för att fokusera på huvud­uppdraget: att undervisa och utveckla skolan.

Mycket av kritiken mot new public management handlar om tillsynen. Forskaren Lena Lundgren kallar det för ett utvärderingsmonster i den offentliga sektorn.

Inspektion 2018 ­handlar mer om att hitta framgångs­faktorer än att granska hur väl skolorna följer lagen.

Det svårmättade vidundret har vi gett oss i kast med i detta nummer av Chef & Ledarskap. I skolans värld sköts tillsynen av en mängd olika instanser, allt från kommunens utbildningsförvaltning till Räddningstjänsten (se vår sammanställning här). Bjässen Skolinspektionen kritiseras ofta för att leta fel utan att ge vägledning och att lägga för stort fokus på att granska dokument – och inte det som verkligen påverkar elevernas resultat.

Men nu tycks något vara på väg att hända. I juni 2016 tillsatte regeringen en Tillitsdelegation, som ska hitta nya modeller för styrning av den offentliga sektorn. Det handlar om att låta proffsen vara proffs, som civilminister Ardalan Shekarabi brukar uttrycka det.

Delegationen följer en rad utvecklingsprojekt runt om i landet för att se hur en tillitsbaserad styrning skulle kunna se ut inom olika områden. I Linköping testas en modell, Intern insyn grundskola, där lokala observatörer besöker klassrum och letar exempel på god undervisning (läs mer här).

Skolinspektionens tillsyn är också på väg att förändras. Nya Inspektion 2018 handlar mer om att hitta framgångsfaktorer än att granska hur väl skolorna följer lagen. Vi följde med när modellen testades på Myrängsskolan i Huddinge.

Men vad är då tillit, när det kommer till styrningen av den offentliga sektorn? Louise Bringselius, forskningsledare i Tillitsdelegationen, beskriver det i en rapport som att inte låta misstro vara utgångspunkten i relationen mellan människor och institutioner, utan ”i högre grad utgå från att den andra parten både kan och vill prestera – och kanske till och med presterar bättre utan detaljerade krav eller instruktioner”.

Att låta proffsen vara proffs, helt enkelt. I juni nästa år ska delegationen presentera sitt slut­betänkande. Då får vi se hur långt tilliten sträcker sig och om Parkinsons lag går att skriva om.

ur Lärarförbundets Magasin