Läs senare

Ny förbundspolicy för skolledare

24 maj 2016

Det pedagogiska ledarskapet som åligger rektorer och förskolechefer innebär att organisera och leda utvecklingen av lärares undervisning. För detta krävs hög pedagogisk kompetens. Men vad det pedagogiska ledarskapet innebär i praktiken är upp till skolledarna själva att avgöra. Det slår Lärarförbundet Skolledare fast i en ny policy.

ur Lärarförbundets Magasin