Läs senare

Nya myndighetschefen vill satsa på sex- och samlevnad

Lena AgJämställdheten i skolan har fått en backlash. Skolledarna måste vända utvecklingen. Det menar Lena Ag, generaldirektör på nystartade Jämställdhetsmyndigheten.

24 aug 2018
Lena Ag är chef för 55 anställda på Jämställdhetsmyndigheten. Den huserar i Angered, en förort i Göteborg. Foto: Nicke Johansson

Sex- och samlevnadsundervisningen är en nyckel för att nå ökad jämställdhet, både i skolan och i samhället i stort. Det slår Lena Ag fast, efter drygt ett halvår som chef för Jämställdhetsmyndigheten.
– Jag är väldigt bekymrad över förgrovningen av språket och de hårdnande attityderna mellan ungdomar i skolan, säger hon.

Bland det första hon gjorde när hon tillträtt som generaldirektör vid årsskiftet var att ta kontakt med Angeredsgymnasiets rektor. Skolan ligger ett stenkast från myndighetens lokaler i förorten Angered i norra Göteborg.
– Vi har ett nationellt uppdrag, men vill också ha en förankring i lokalsamhället. Skolan är en plats där jämställdhetsproblematik utspelar sig på olika sätt. Därför tyckte vi att det var otroligt viktigt att snabbt komma ut på en skola. Jag hade spännande samtal med eleverna om sexuella trakasserier.

En av de viktigaste insatser som skolledare kan göra för att motverka sexuella trakasserier är att erbjuda eleverna en bra sex- och samlevnads­undervisningen, anser Lena Ag.
– En ung flicka jag pratade med sa att vi får lära oss allt om kroppen och det biologiska – och hur vi skyddar oss från att bli gravida – men vi pratar inget om hur vi skyddar våra hjärtan.

Det är upp till ­skolorna att visa hur jämställdheten ska se ut i praktiken.

Nu kan skolorna få draghjälp av Skolverket för att utveckla undervisningen i sex- och samlevnad. I vårbudgeten fick myndigheten 50 miljoner kronor för att stödja skolorna i deras arbete. Dels genom att stärka själva undervisningen, dels genom att stödja organisationer i civilsamhället som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal.
– Det här behövs, för det känns som det har ­blivit en backlash i skolan när det gäller sexuella trakasserier mellan elever, säger Lena Ag.

Lena Ag

Bor: Göteborg och Stockholm.
Familj: Dotter, syster med familj och far.
Utbildning: Fil kand i statskunskap, historia.
Tidigare arbete: Var under tio år chef för insamlingsstiftelsen Kvinna till kvinna, som stödjer kvinnorätts­organisationer i konfliktdrabbade områden.
Gör jag på fritiden: Umgås med vänner, ­jobbar i trädgården, läser och konsumerar kultur. Vandrar gärna i berg.
Dit reser jag gärna: ­Gillar att resa överallt.
Min definition av jämställdhet: Att kvinnor och män har samma makt att utforma samhället och sina egna liv.

Vad bör skolledare göra för att vända utvecklingen?
– Som alla chefer har skolledare ett särskilt ansvar att driva de här frågorna. Det är otroligt viktigt att man känner det ansvaret.

Vilket stöd kan de få från din myndighet?
– Det är omöjligt för oss att samarbeta med varje skola, men ett av våra uppdrag är att samverka med andra myndigheter och det omfattar naturligtvis också statens skolmyndigheter. Även SKL är en viktig part för oss.

Hur bra är skolmyndigheterna på jämställdhet?
– Jag vill inte recensera deras arbete. Vi ska vara en vänlig påminnare och peka på det som inte fungerar. Men jag ser inte vår roll som att komma med pekpinnar och råd, även om det på ett övergripande plan står klart att man behöver göra ett omtag när det gäller jämställdheten i skolan.

Till bakslagen som är bekymmersamma räknar hon också att kunskapsresultaten för pojkar går ner, att många flickor stressas av höga krav och att psykisk ohälsa är utbredd bland elever.

Den nya myndighetens viktigaste bidrag är att tillföra kunskap, understryker Lena Ag. Det ska bland annat ske genom analys av utvecklingen utifrån regeringens sex jämställdhetspolitiska delmål. Jämställd utbildning är ett av dem.

Hon vill också sprida goda exempel och nämner bland annat Mentors in violent prevention (MVP), ett våldsförebyggande program från USA som ett antal svenska skolor använder. Idén är att eleverna själva utbildas för att kunna ingripa på rasterna.
– Ett viktigt budskap är att arbetet för ökad jämställdhet tar tid. Det kan ta flera år innan man ser resultatet av ett projekt. Jag kan förstå de skolledare och lärare som tänker att jaha, ska vi även göra detta när vi redan har så fulla arbetsdagar. Men jämställdhet är så otroligt viktigt för värdegrunds­arbetet. En diskussion om maskulinitet och pojkars roll skulle främja en bättre ton och mer respekt mellan elever.

Foto: Nicke Johansson

Regeringen fattade i slutet av april beslut om att förtydliga skolans jämställdhetsuppdrag i läroplanerna. Från 1 juli står det att barn och elever inte längre får delas upp efter könstillhörighet. ”I enlighet med regeringens jämställdhetspolitiska mål har skolan ett ansvar för att alla elever oavsett kön ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.”

Flera av de uppdrag regeringen gett Jämställdhetsmyndigheten hämtar näring från metoo-rörelsen, som även satte strålkastarljuset på problem med sexuella trakasserier i skolan.
– Jag tror det är ett jättebra tillfälle att ta tag i det och göra något konkret. Regeringen har gett tydliga instruktioner om att man inte ska ha könsuppdelad undervisning. Nu är det upp till skolorna att visa hur jämställdheten ska se ut i praktiken.

En annan jämställdhetsaspekt är att skolan är en kvinnodominerad arbetsplats. Många lärare jobbar inte full tid. Två av tre skolledare är kvinnor.
– Deltidsarbete påverkar både karriärmöjlighet och pensionen. Rätten till heltid borde vara självklar. Självklart ska man sträva efter könsbalans, inte minst för att få in flera olika perspektiv.

Är det medvind eller motvind för jämställdheten?
– Både och. I Sverige har vi haft en självbild av att vi redan är jämställda, men metoo visar att det finns mycket kvar att göra. Att rörelsen fick så enormt genomslag i Sverige var både intressant och glädjande. Det visar att vi lever i ett samhälle som är moget nog för att hantera den här typen av diskussioner.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com